Author: admin

Ảnh hưởng của biến thể gen CYP2C9, VKORC1 và yếu tố lâm sàng trên liều acenocoumarol 0

Ảnh hưởng của biến thể gen CYP2C9, VKORC1 và yếu tố lâm sàng trên liều acenocoumarol

Luận án tiến sĩ y học Ảnh hưởng của biến thể gen CYP2C9, VKORC1 và yếu tố lâm sàng trên liều acenocoumarol.Liều lượng thuốc chống đông kháng vitamin K, trong đó đặc trưng là...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ NT-proBNP ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim.Rung nhĩ là rối...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật đặt ống dẫn lưu tiền phòng mini-express điều trị glôcôm 0

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật đặt ống dẫn lưu tiền phòng mini-express điều trị glôcôm

Luận án tiến sĩ  học Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật đặt ống dẫn lưu tiền phòng mini-express điều trị glôcôm.Glôcôm là bệnh lí mạn tính của thị thần kinh có khả năng gây...

Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0

Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Luận văn y học Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.Co giật do sốt là tình...

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018 0

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018. Đặng Trần...

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA 0

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA 3% VÀ SALBUTAMOL TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Ngọc Phúc*,...

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 0

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Lê Anh Tú*, Nguyễn An Nghĩa* TÓM TẮT : Mở đầu: Đau...

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018 0

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018 Nguyễn An Nghĩa*, Hourt Bora* TÓM TẮT : Đặt vấn đề: Thủy...

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG 0

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG Nguyễn Phan Minh Nhật*, Vũ Minh Phúc**, Nguyễn Thu Tịnh* TÓM TẮT : Mở đầu: Tồn tại ống động mạch...

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT 0

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT Nguyễn Hữu Bảo Hân*, Nguyễn Huy Luân TÓM TẮT : Mở đầu: Siêu âm bụng và ngực đánh giá...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/