Author: admin

Vitamin D và vai trò trong phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp 0

Vitamin D và vai trò trong phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp

Vitamin D và vai trò trong phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Vitamin D and its role in prevention of acute respiratory infactions Tác giả: Nguyễn Lương Tâm, Đặng Đức Anh, Vũ...

Đánh giá nội dung và hình thức bộ công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (IRB) ở Việt Nam, 2015 0

Đánh giá nội dung và hình thức bộ công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (IRB) ở Việt Nam, 2015

Đánh giá nội dung và hình thức bộ công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (IRB) ở Việt...

Đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 của các chủng vi khuẩn gram âm phân lập trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2010-2011 0

Đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 của các chủng vi khuẩn gram âm phân lập trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2010-2011

Đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 của các chủng vi khuẩn gram âm phân lập trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2010-2011 Evaluation the conjugation...

Ứng dụng kỹ thuật Southern Blotting phát hiện các plasmid mang gen KPC của các chủng vi khuẩn đường ruột phân lập trên các mẫu bệnh phẩm lâm sàng tại các bệnh viện ở Hà Nội 0

Ứng dụng kỹ thuật Southern Blotting phát hiện các plasmid mang gen KPC của các chủng vi khuẩn đường ruột phân lập trên các mẫu bệnh phẩm lâm sàng tại các bệnh viện ở Hà Nội

Ứng dụng kỹ thuật Southern Blotting phát hiện các plasmid mang gen KPC của các chủng vi khuẩn đường ruột phân lập trên các mẫu bệnh phẩm lâm sàng tại các bệnh viện ở...

Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Tây Nguyên, giai đoạn 2011-2015 0

Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Tây Nguyên, giai đoạn 2011-2015

Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Tây Nguyên, giai đoạn 2011-2015 Epidemiological characteristics of Dengue hemorrhagic fever in the central Highlands, 2011-2015 Tác giả: Lê Văn Tuấn, Phan Thị Tuyết...

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nhà nạn nhân dioxin thành phố Biên Hòa năm 2014 0

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nhà nạn nhân dioxin thành phố Biên Hòa năm 2014

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nhà nạn nhân dioxin thành phố Biên Hòa năm 2014 Assessment the quality of life of dioxin victims’ family members at Bien Hoa city in 2014...

Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan 0

Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan The situation on seasonal influenza...

Xây dựng chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học anti – HCV 0

Xây dựng chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học anti – HCV

Xây dựng chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học anti – HCV Development of external quality assessment scheme for anti – HCV serology testing Tác giả: Trần Tôn, Nguyễn Kim Ngân,...

Một số đặc điểm dịch tễ sinh học phân tử của vi rút dengue ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, 2010-2016 0

Một số đặc điểm dịch tễ sinh học phân tử của vi rút dengue ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, 2010-2016

Một số đặc điểm dịch tễ sinh học phân tử của vi rút dengue ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, 2010-2016 Characterizations of molecular epidemiology of dengue virus in Dak Lak, Tay Nguyen, 2010-2016 Tác...

Một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2013-2015 0

Một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2013-2015

Một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2013-2015 Some risk factors of ventilator-associated pneumonia in...