ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ TRẦN CHÀY BẰNG KHUNG ILIZAROV

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ TRẦN CHÀY BẰNG KHUNG ILIZAROV .Đặt vấn đề: Điều trị gãy hở trần chày vẫn là vấn đề bàn cãi. Kết hợp xương bên trong thường để lại biến chứng về tổn thương mô mềm trầm trọng. Nắn ổ gãy ít xâm nhập và cố định bằng khung Ilizarow dưới màn tăng sáng là phương pháp điều trị hữu hiệu giúp nắn chỉnh ổ gãy và cố định vững tránh làm hoại tử và nhiễm trùng mô mềm.
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu đánh giá kết quả X quang và phục hồi chức năng của điều trị gãy hở trần chày bằng phương pháp nắn và cố định bằng khung Ilizarow
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu lâm sàng 46 BN gãy hở phạm khớp trần chày được điều trị bằng mổ nắn ít xâm nhập và cố định ngoài Ilizarov dưới C’arm từ 01/01/2015 đến 31/01/2018 tại BV Chấn Thương Chỉnh TP HCM. Tất cả các bệnh nhân được theo dõi trung bình 14 tháng. Dấu hiệu X quang thường qui trước và sau mổ cùng với chức năng lâm sàng của khớp cổ chân theo AOFAS đều được đánh giá.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0083

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Kết quả: 46 trường hợp gãy hở trần chày tổn thương mô mềm độ III theo Gustilo được điều trị bằng cố định ngoài Ilizarov. Thời gian theo dõi trung bình là 8 tháng, 100% liền xương, thời gian liền xương trung bình là 18,2 tuần. Hơn 85% phục hồi giải phẫu trần chày, Phục hồi chức năng khớp cổ chân theo AOFAS tốt trên 43 bệnh nhân. Không có di chứng về chèn ép khoang. Nhiễm trùng chân đinh hay gặp thường nhiễm trùng nông đáp ứng với kháng sinh, rút bất động ngoài chân đinh sẽ lành.
Kết luận: Phương pháp nắn chỉnh khung Ilizarov dể điều trị gãy hở trần chày là lựa chọn từ đầu thích hợp có tỷ lệ thành công cao ít biến chứng
Từ khóa : gãy hở trần chày, khung cố định ngoài Ilizarow

MỤC LỤC
Table of Contents
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………….. 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………………………… 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH …………………………………………………………………………. 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………….. 2
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………….. 5
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………….. 7
Chương 1. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………….. 8
1.1. Một số nghiên cứu trên thế giới…………………………………………………………. 8
1.2. Một số nghiên cứu trong nước…………………………………………………………… 8
1.3. Giới thiệu phương pháp phẫu thuật ……………………………………………………. 9
Chương 2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………. 11
2.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………….. 11
2.2. Phương pháp nghiên cứu: ……………………………………………………………….. 11
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………. 11
2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ……………………………………………… 11
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………………….. 11
2.4.2. Phương pháp phân tích số liệu …………………………………………………… 13
2.4.3. Phương pháp đánh giá kết quả …………………………………………………… 13
Chương 3. KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………… 14
3.1. Đặc điểm dịch tể học ……………………………………………………………………… 14
3.1.1. Giới tính và độ tuổi…………………………………………………………………… 14
3.1.2. Nguyên nhân chấn thương…………………………………………………………. 14
3.1.3. Đặc điểm gãy trần chày theo phân loại Rüedi-Allgöwer……………….. 15
3.2. Kết quả sau mổ ……………………………………………………………………………… 18
3.3. Kết quả phục hồi chức năng ……………………………………………………………. 20
3.4. Biến chứng……………………………………………………………………………………. 20
Chương 4. BÀN LUẬN …………………………………………………………………………… 22
4.1. Kết quả nắn trần chày trên X quang …………………………………………………. 22
4.1.1. Độ toác khớp chày mác dưới sau mổ ………………………………………….. 22
4.1.2. Góc chếch từ mắt cá ngoài đến mắt cá trong sau mổ…………………….. 22
4.1.3. Độ rộng khe khớp chày-sên sau mổ ……………………………………………. 23
4.1.4. Độ nghiêng xương sên sau mổ …………………………………………………… 23
4.1.5. Kết quả liền xương …………………………………………………………………… 25
4.2. Kết quả phục hồi giải phẫu trần chày ……………………………………………….. 26
4.2.1. Giá trị trung bình độ rộng khe khớp chày-sên………………………………. 26
4.2.2. Sự phục hồi góc chếch xương sên………………………………………………. 26
4.2.3. Sự phục hồi khớp chày mác dưới……………………………………………….. 26
4.2.4. Sự phục hồi di lệch…………………………………………………………………… 27
4.3. Kết quả chức năng đánh giá bằng thang điểm……………………………………. 27
4.4. Biến chứng sau mổ ………………………………………………………………………… 28
4.4.1. Nhiễm trùng chân đinh cố định ngoài …………………………………………. 28
4.4.2. Co ngắn gân gót……………………………………………………………………….. 29
4.4.3. Can lệch………………………………………………………………………………….. 29
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………. 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………… 31
BỆNH ÁN MINH HỌA…………………………………………………………………………… 3

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/