Luận Văn Y Học Blog

Một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam 0

Một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam

Tên bài báo:Một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam Tác giả:    Ngô Gia Trúc Tên tạp chí:    Dược học Năm xuất bản:    1989    Số:    1      ...

Tinh chế gelatin bằng phương pháp “trương” 0

Tinh chế gelatin bằng phương pháp “trương”

Tên bài báo:Tinh chế gelatin bằng phương pháp "trương" Tác giả:    Nguyễn Văn Khôi, Phan Xuân Vận Tên tạp chí:    Dược học Năm xuất bản:    1983    Số:    3            Trang:    13-15 Tóm tắt:  ...

Bệnh suy tuỷ xương 0

Bệnh suy tuỷ xương

Tên bài báo:Bệnh suy tuỷ xương Tác giả:    Đào Văn Chinh Tên tạp chí:    Y học thực hành Năm xuất bản:    1986    Số:    1            Trang:    41-45 Tóm tắt:     Nghiên cứu 268...

Thử áp dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét ở một huyện 0

Thử áp dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét ở một huyện

Tên bài báo:Thử áp dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét ở một huyện Tác giả:    Phan Ðình Luyện Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét...

Tình hình rong kinh trẻ tuổi điều trị tại Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh trong 5 năm 1991-1995 0

Tình hình rong kinh trẻ tuổi điều trị tại Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh trong 5 năm 1991-1995

Tên bài báo:Tình hình rong kinh trẻ tuổi điều trị tại Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh trong 5 năm 1991-1995 Tác giả:    Lê Thị Thanh Vân Tên tạp chí:    Y...

Đánh giá sự hiểu biết về quản lý, xử lý chất thải y tế của cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương 0

Đánh giá sự hiểu biết về quản lý, xử lý chất thải y tế của cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương

Tên bài báo:Đánh giá sự hiểu biết về quản lý, xử lý chất thải y tế của cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương Tác giả:    Trần...

Đánh giá kết quả sớm và kết quả xa sau mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn điều trị bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân 0

Đánh giá kết quả sớm và kết quả xa sau mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn điều trị bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân

Tên bài báo:Đánh giá kết quả sớm và kết quả xa sau mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn điều trị bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân Tác giả:    Đặng Thanh, Đặng Hoàng...

Dự báo quy mô đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến năm 2010 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I 0

Dự báo quy mô đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến năm 2010 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I

Tên bài báo:Dự báo quy mô đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến năm 2010 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I Tác giả:    Chu Văn Đặng, Vũ Đình...

Khảo sát di truyền phụ hệ bằng các dấu ấn tế bào máu và huyết thanh 0

Khảo sát di truyền phụ hệ bằng các dấu ấn tế bào máu và huyết thanh

Tên bài báo:Khảo sát di truyền phụ hệ bằng các dấu ấn tế bào máu và huyết thanh Tác giả:    Bửu Mật, Trần Văn Bé Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất...

Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam 0

Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam

Tên bài báo:Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam Tác giả:    Phạm Gia Điền Tên tạp chí:    Dược học Năm xuất bản:    2002    Số:    10            Trang:    5-7...