Luận Văn Y Học Blog

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ THANH TRA CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI 30 TỈNH/THÀNH PHỐ 0

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ THANH TRA CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI 30 TỈNH/THÀNH PHỐ

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ THANH TRA CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI 30 TỈNH/THÀNH PHỐ Tống Trần Hà1; Nguyễn Thanh Long2; Lê...

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ...

LYMPHOMA NGUYÊN PHÁT TẠI PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƢỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN 0

LYMPHOMA NGUYÊN PHÁT TẠI PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƢỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

LYMPHOMA NGUYÊN PHÁT TẠI PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN Ngô Văn Đàn1; Nguyễn Kim Lưu1 TÓM TẮT U lympho ác tính non-Hodgkin nguyên phát tại phổi là một...

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014 0

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014 Nguyễn Đình Tuấn1; Nguyễn Viết Nhung1; Lê Văn Bào2 TÓM TẮT Mục tiêu: đánh...

NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP SỞI – RUBELLA DO POLYVAC SẢN XUẤT TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN 0

NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP SỞI – RUBELLA DO POLYVAC SẢN XUẤT TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN

NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP SỞI – RUBELLA DO POLYVAC SẢN XUẤT TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN Nguyễn Xuân Đông1; Đinh Hồng Dương2; Nguyễn Thúy Hường3 Hà Thế...

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017 0

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 –...

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ 0

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ Tống Quốc Đông1; Nguyễn Lê Chiến1; Đặng Tiến Trường1 Hoàng Văn Lương1;...

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 0

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

HỘI CHỨNG CUNG LƯỢNG TIM THẤP SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ:CA LÂM SÀNG Nguyễn Quang Huy1; Đặng Thế Uyên2 TÓM TẮT Hội chứng cung lượng tim thấp là một biến chứng hay gặp và...

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG: TỔNG QUAN 0

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG: TỔNG QUAN

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG: TỔNG QUAN Nguyễn Văn Thành1 TÓM TẮT Viêm phổi cộng đồng là bệnh lý có tính thực hành cao, tuy nhiên trong nhiều...

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ BẰNG MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ ĐIỂM SUY DINH DƯỠNG LỌC MÁU 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ BẰNG MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ ĐIỂM SUY DINH DƯỠNG LỌC MÁU

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ BẰNG MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ ĐIỂM SUY DINH DƯỠNG LỌC MÁU Nguyễn Duy Đông1; Nguyễn Thanh Chò1;...