Luận Văn Y Học Blog

Sơ bộ đánh giá kết quả phẫu thuật bướu cổ đơn thuần dạng phì đại có biến chứng 0

Sơ bộ đánh giá kết quả phẫu thuật bướu cổ đơn thuần dạng phì đại có biến chứng

Tên bài báo:Sơ bộ đánh giá kết quả phẫu thuật bướu cổ đơn thuần dạng phì đại có biến chứng Tác giả:    Đặng Thanh, Nguyễn Danh Lam Tên tạp chí:    Y học thực hành...

Đánh giá hiệu quả ARTESUNAT tiêm bắp, sản xuất ở Việt Nam trong điều trị sốt rét thường do P.FALCIPARUM 0

Đánh giá hiệu quả ARTESUNAT tiêm bắp, sản xuất ở Việt Nam trong điều trị sốt rét thường do P.FALCIPARUM

Tên bài báo:Đánh giá hiệu quả ARTESUNAT tiêm bắp, sản xuất ở Việt Nam trong điều trị sốt rét thường do P.FALCIPARUM Tác giả: Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Mùi Tên tạp chí: Y...

Định lượng pyridoxin hyđroclorid, naphazolin nitrat, chlorpheniramin maleat và panthenol 0

Định lượng pyridoxin hyđroclorid, naphazolin nitrat, chlorpheniramin maleat và panthenol

Tên bài báo:Định lượng pyridoxin hyđroclorid, naphazolin nitrat, chlorpheniramin maleat và panthenol trong một số thuốc nhỏ mắt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tác giả:    Trần Việt Hùng, Thái Phan...

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của Chitosan trên bỏng nhiệt thực nghiệm 0

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của Chitosan trên bỏng nhiệt thực nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của Chitosan trên bỏng nhiệt thực nghiệm Tác giả:    Vũ Thị Ngọc Thanh, Lê Văn Phủng, Lê Huy Chính, Hoàng Tích Huyền Tên tạp chí:    Dược...

Góp phần nghiên cứu định lượng berberin hydrochlorid bằng phương pháp chuẩn độ điện thế trong môi trường khan 0

Góp phần nghiên cứu định lượng berberin hydrochlorid bằng phương pháp chuẩn độ điện thế trong môi trường khan

Tên bài báo:Góp phần nghiên cứu định lượng berberin hydrochlorid bằng phương pháp chuẩn độ điện thế trong môi trường khan Tác giả:    Vương Phước Trí, Võ Thị Bạch Huệ Tên tạp chí:    Dược...

Nối chi thể đứt lìa và chuyển ngón chân ghép phục hồi ngón tay bằng kỹ thuật vi phẫu 0

Nối chi thể đứt lìa và chuyển ngón chân ghép phục hồi ngón tay bằng kỹ thuật vi phẫu

Tên bài báo:Nối chi thể đứt lìa và chuyển ngón chân ghép phục hồi ngón tay bằng kỹ thuật vi phẫu Tác giả:    Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Bắc Hùng, Lưu Hồng Hải, Nguyễn Thế...

Sự đáp ứng in vitro của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum đối với một số cây thuốc ở Việt Nam 0

Sự đáp ứng in vitro của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum đối với một số cây thuốc ở Việt Nam

Tên bài báo:Sự đáp ứng in vitro của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum đối với một số cây thuốc ở Việt Nam Tác giả:    Phan Tống Sơn, Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Văn...

Nitro hoá một vài dẫn chất xuất của euganol 0

Nitro hoá một vài dẫn chất xuất của euganol

Tên bài báo:Nitro hoá một vài dẫn chất xuất của euganol Tác giả:    Nguyễn Hữu Đĩnh, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Văn Tòng Tên tạp chí:    Dược học Năm xuất bản:    1998    Số:    3    Tập:  ...

Bước đầu nghiên cứu tình hình cung cấp nước và vệ sinh môi trường có ảnh hưởng đến một số bệnh đường ruột tại xã Đông Hoà-An Minh-tỉnh Kiên Giang 0

Bước đầu nghiên cứu tình hình cung cấp nước và vệ sinh môi trường có ảnh hưởng đến một số bệnh đường ruột tại xã Đông Hoà-An Minh-tỉnh Kiên Giang

Tên bài báo:Bước đầu nghiên cứu tình hình cung cấp nước và vệ sinh môi trường có ảnh hưởng đến một số bệnh đường ruột tại xã Đông Hoà-An Minh-tỉnh Kiên Giang Tác giả:  ...

Tác dụng điều trị tại chỗ vùng lấy da mảnh mỏng và dày vừa của thuốc mỡ SH-91 0

Tác dụng điều trị tại chỗ vùng lấy da mảnh mỏng và dày vừa của thuốc mỡ SH-91

Tên bài báo:Tác dụng điều trị tại chỗ vùng lấy da mảnh mỏng và dày vừa của thuốc mỡ SH-91 Tác giả:    Nhâm Văn Sinh, Lê Năm, Lê Thế Trung Tên tạp chí:    Y...