Luận Văn Y Học Blog

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn nghề nghiệp do vật sắc nhọn ở điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình năm 2019 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn nghề nghiệp do vật sắc nhọn ở điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình năm 2019

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn nghề nghiệp do vật sắc nhọn ở điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình năm 2019....

Nghiên cứu hình thái cấu trúc tinh trùng, ống sinh tinh và hiệu quả thu tinh trùng ở bệnh nhân vô tinh không do tắc bằng micro TESE 0

Nghiên cứu hình thái cấu trúc tinh trùng, ống sinh tinh và hiệu quả thu tinh trùng ở bệnh nhân vô tinh không do tắc bằng micro TESE

Nghiên cứu hình thái cấu trúc tinh trùng, ống sinh tinh và hiệu quả thu tinh trùng ở bệnh nhân vô tinh không do tắc bằng micro TESE.Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh...

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị viêm tụy cấp tại Khoa nội tiêu hoá Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị viêm tụy cấp tại Khoa nội tiêu hoá Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị viêm tụy cấp tại Khoa nội tiêu hoá Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.Viêm tụy cấp (VTC) là một bệnh lý cấp tính...

Đánh giá kết quả điều trị của tenofovir trên bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 0

Đánh giá kết quả điều trị của tenofovir trên bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Đánh giá kết quả điều trị của tenofovir trên bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.Viêm gan vi rút B mạn tính ngày càng được...

Nghiên cứu mối liên hệ giữa động viên , áp lực công việc và kết quả công việc tại các công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh 0

Nghiên cứu mối liên hệ giữa động viên , áp lực công việc và kết quả công việc tại các công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Nghiên cứu mối liên hệ giữa động viên , áp lực công việc và kết quả công việc tại các công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh.Đề tài nghiên cứu này nhằm...

Đánh giá giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp đối chiếu với bảng điểm Alvarado 0

Đánh giá giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp đối chiếu với bảng điểm Alvarado

Đánh giá giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp đối chiếu với bảng điểm Alvarado. Viêm ruột thưa cấp (VRTC) là bệnh lí hay gặp nhất...

Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học Phổ Thông Cầu giấy 0

Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học Phổ Thông Cầu giấy

Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học Phổ Thông Cầu giấy Hà Nội năm 2010.Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra...

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2011 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2011

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2011.Sức khỏe tâm thần là một yếu tố...

Luận văn thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ 6 tháng đầu 0

Luận văn thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ 6 tháng đầu

Sự thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của người cha trong hỗ trợ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu: Can thiệp cộng đồng áp dụng lý thuyết...

THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NỘI TRÚ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA BẮC 0

THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NỘI TRÚ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA BẮC

THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NỘI TRÚ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA BẮC.Những năm gần đây, những vấn đề sức khỏe...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/