BỆNH GAN NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

BỆNH GAN NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH  ( Hepatology, Principles and Practice /)

Mọi thứ về hình thái học, hóa sinh, chẩn đoán, lâm sàng và điều trị các bệnh lý về gan trong một thiết kế đẹp mắt và sư phạm. Hàng trăm hình minh họa và các bảng đưa bạn đi từ việc “nhìn” cho đến ” hiểu” và đi sâu hơn về chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, các chương trình từng bước, các biểu đồ cột, các danh sách kiểm và các văn bản đánh dấu cung cấp cho người đọc các nguyên lý của việc quản lý chất lượng và kinh tế trong chẩn đoán và điều trị.

Các khuyến nghị điều trị bảo tồn hay xâm lấn trình bày trong các chương riêng lẻ được tóm tắt một cách hệ thống và hoàn thiện trong chương cuối cùng.

Cuốn sách này đưa ra một cái nhìn tổng quan đặc biệt tốt về bệnh lý Gan, không chỉ cho các chuyên gia và các bác sĩ lâm sàng mà còn cho học viên và sinh viên y khoa nói chung.

List Price:

$199.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

THÔNG TIN

Hepatology, Principles and Practice

History, Morphology, Biochemistry, Diagnostics, Clinic, Therapy

Erwin Kuntz, Hans-Dieter Kuntz

Hardcover: 906 pages

Publisher: Springer;

2nd edition (December 7, 2005)

Language: English

ISBN-10: 3540289763

ISBN-13: 978-3540289760

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/