Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương, Viêm tụy cấp (VTC) là tình trạng viêm cấp tính của tuyến tụy gây tổn thương tế bào nang tuyến do sự tiêu hủy của các men tụy. Viêm tụy cấp ở trẻ em trước đây được coi là một bệnh hiếm, ít được quan tâm trên lâm sàng vì vậy thường bị bỏ sót chẩn đoán. Những năm gần đây có nhiều số liệu từ các nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng số bệnh nhi mắc viêm tụy cấp, VTC trở thành một bệnh đứng hàng đầu trong các bệnh lý tụy và là một trong những nguyên nhân gây đau bụng cấp ở trẻ em. Theo nghiên cứu của De Banto, Lopez, Werlin vào những năm cuối của thế kỉ XX đã cho thấy mỗi năm các bệnh viện Nhi đón nhận trung bình khoảng 100 trẻ em mắc viêm tụy cấp vào điều trị [1-4]. Nghiên cứu gần đây từ Mỹ, Mexico, Úc cho thấy tỷ lệ viêm tụy cấp ở trẻ em ngày càng gia tăng trong 2 thập kỉ vừa qua. Hiện nay ước tính tần suất gặp 3,6-13,2/10000 trẻ em/năm [5]. Khác hẳn với người lớn, hai nguyên nhân VTC thường gặp chủ yếu là sỏi đường mật và rượu, thì nguyên nhân gây VTC ở trẻ em rất phong phú và đa dạng [6]. Bệnh sinh của VTC rất phức tạp, tổn thương không chỉ diễn ra tại tuyến tụy mà còn xảy ra ở những cơ quan và các tổ chức khác dẫn đến bệnh diến biến nặng và gây ra nhiều biến chứng.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.01004

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chẩn đoán VTC ở trẻ em rất khó và phức tạp, vì biểu hiện lâm sàng không điển hình như ở người lớn, hơn nữa không có tiêu chuẩn vàng [6]. Mặc dù amylase, lipase máu cho đến nay vẫn là xét nghiệm cơ bản trong chẩn đoán viêm tụy cấp nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu còn có giới hạn. Sau những năm 1985, với sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và phân loại viêm tụy cấp đã có nhiều thay đổi. Như vậy để chẩn đoán xác định viêm tụy cấp, không có một dấu hiệu hay triệu chứng đặc hiệu nào riêng lẻ nào có giá trị mà cần phải phối hợp các dấu hiệu lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cũng như giải phẫu bệnh [6]. Các hệ thống phân loại mức độ của VTC còn chưa thật sự rõ ràng. Các thang điểm Ranson,Glasgow và Glasgow cải tiến, APACHE II sử dụng ở người lớn không dùng được ở trẻ em vì có yếu tố tuổi. DeBanto đã xây dựng hệ thống thang điểm đánh giá mức độ viêm tụy cấp đầu tiên trong nhi khoa [1]. Thang điểm này khắc phục được các nhược điểm trên tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như chỉ sử dụng được trong 48h đầu, độ tuổi và cân nặng được xem xét ở những tiêu chí riêng biệt và độ nhạy cũng như độ đặc hiệu không có sự vượt trội đáng kể khi so sánh với thang điểm Ranson, Glasgow. Chính vì vậy việc tập hợp các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng một cách hệ thống, phát hiện các dấu hiệu quan trọng giúp tiên lượng sớm và nhanh diễn biến của bệnh, góp phần theo dõi và điều trị sớm nhằm hạn chế các biến chứng và tử vong ở trẻ em là rất quan trọng [6]. Ở Việt nam các nghiên cứu có tính chất hệ thống về viêm tụy cấp ở trẻ em còn chưa nhiều. Xuất phát từ vấn đề này, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương” với các mục tiêu như sau:
1.    Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em.
2.    Tìm hiểu mối tương quan giữa sự thay đổi kết quả một số xét nghiệm với mức độ nặng của viêm tụy cấp ở trẻ em. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương
1.    DeBanto J. R, Goday P. S, Pedroso M. R, et al. (2002). Acute pancreatitis in children. Am J Gastroenterol. 97(7): p. 1726-31.
2.    Lopez M. J. (2002). The changing incidence of acute pancreatitis in children: a single-institution perspective. J Pediatr. 140(5): p. 622-4.
3.    Thomson S. R, Hendry W. S, McFarlane G. A, et al. (1987). Epidemiology and outcome of acute pancreatitis. Br J Surg. 74(5): p. 398-401.
4.    Werlin S. L, Kugathasan S, Frautschy B. C. (2003). Pancreatitis in children. JPediatr Gastroenterol Nutr. 37(5): p. 591-5.
5.    Nydegger A, Heine R. G, Ranuh R, et al. (2007). Changing incidence of acute pancreatitis: 10-year experience at the Royal Children's Hospital, Melbourne. J Gastroenterol Hepatol. 22(8): p. 1313-6.
6.    Phạm Thị Minh Khoa, Nguyễn Gia Khánh (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm tụy cấp ở trẻ, trong Luận án tiến sĩy học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
7.    Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh (2012), Bệnh học nội khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, p 54
8.    O'Reilly D. A.,Kingsnorth A. N. (2001). A brief history of pancreatitis. JR Soc Med. 94(3): p. 130-2.
9.    Blumenstock D. A., Mithoefer J., Santulli T. V. (1957). Acute pancreatitis in children. Pediatrics. 19(6): p. 1002-10.
10.    Morinville V. D, Barmada M. M, Lowe M. E. (2010). Increasing incidence of acute pancreatitis at an American pediatric tertiary care center: is greater awareness among physicians responsible? Pancreas. 39(1): p. 5-8.
11.    Sanchez-Ramirez C. A, Larrosa-Haro A, Flores-Martinez S, et al. (2007). Acute and recurrent pancreatitis in children: etiological factors.
Acta Paediatr. 96(4): p. 534-7.
12.    Weizman Z, Durie P. R. (1988). Acute pancreatitis in childhood. J Pediatr. 113(1 Pt 1): p. 24-9.
13.    Stringer M. D, Davison S. M, McClean P, et al. (2005). Multidisciplinary management of surgical disorders of the pancreas in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 40(3): p. 363-7.
14.    Choi B. H, Lim Y. J, Yoon C. H, et al. (2003). Acute pancreatitis associated with biliary disease in children. J Gastroenterol Hepatol. 18(8): p. 915-21.
15.    Mishra A, Saigal S, Gupta R, et al. (1999). Acute pancreatitis associated with viral hepatitis: a report of six cases with review of literature. Am J Gastroenterol. 94(8): p. 2292-5.
16.    Parri N, Innocenti L, Collini S, et al. (2010). Acute pancreatitis due to rotavirus gastroenteritis in a child. Pediatr Emerg Care. 26(8): p. 592-3.
17.    Benifla M.,Weizman Z. (2003). Acute pancreatitis in childhood: analysis of literature data. J Clin Gastroenterol. 37(2): p. 169-72.
18.    Franco J, Fernandes R, Oliveira M, et al. (2009). Acute pancreatitis associated with varicella infection in an immunocompetent child. J Paediatr Child Health. 45(9): p. 547-8.
19.    al-Abassi A. (2002). Acute pancreatitis associated with Mycoplasma pneumoniae: a case report of missed diagnosis. Med Princ Pract. 11(2): p. 112-5.
20.    Ohkusu K, Nakamura A, Horie H, et al. (2001). Fatal sepsis associated with acute pancreatitis caused by Moraxella catarrhalis in a child.
Pediatr Infect Dis J. 20(9): p. 914-5.
21.    Niemann T. H, Trigg M. E, Winick N., et al. (1993). Disseminated adenoviral infection presenting as acute pancreatitis. Hum Pathol. 24(10): p. 1145-8.
22.    Kennedy J. D, Talbot I. C, Tanner M. S. (1986). Severe pancreatitis and fatty liver progressing to cirrhosis associated with Coxsackie B4 infection in a three year old with alpha-1-antitrypsin deficiency. Acta Paediatr Scand. 75(2): p. 336-9.
23.    Kandula L,Lowe M. E. (2008). Etiology and outcome of acute pancreatitis in infants and toddlers. J Pediatr. 152(1): p. 106-10, 110 e1.
24.    Yeung C. Y, Lee H. C, Huang F. Y., et al. (1996). Pancreatitis in children–experience with 43 cases. Eur J Pediatr. 155(6): p. 458-63.
25.    Phạm Thị Minh Đức, Sinh lý học (2007), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, p 249.
26.    Longon Dan L (2008), Acute and chronic pancreatitis, Harrison's Principles of internal medicine, 17e.
27.    Norman J. (1998). The role of cytokines in the pathogenesis of acute pancreatitis. Am JSurg. 175(1): p. 76-83.
28.    Banks P. A. (1997). Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J
Gastroenterol. 92(3): p. 377-86.
29.    Kingsnorth A. (1997). Role of cytokines and their inhibitors in acute pancreatitis. Gut. 40(1): p. 1-4.
30.    Berney T, Belli D, Bugmann P, et al. (1996). Influence of severe underlying pathology and hypovolemic shock on the development of acute pancreatitis in children. JPediatr Surg. 31(9): p. 1256-61.
31.    Jordan S. C.,Ament M. E. (1977). Pancreatitis in children and adolescents. JPediatr. 91(2): p. 211-6.
32.    Haddock G, Coupar G., Youngson G. G., et al. (1994). Acute pancreatitis in children: a 15-year review. JPediatr Surg. 29(6): p. 719-22.
33.    Ziegler D. W., Long J. A., Philippart A. I., et al. (1988). Pancreatitis in childhood. Experience with 49 patients. Ann Surg. 207(3): p. 257-61.
34.    Tiao M. M, Chuang J. H., Ko S. F., et al. (2002). Pancreatitis in children: clinical analysis of 61 cases in southern Taiwan. Chang Gung Med J. 25(3): p. 162-8.
35.    Park A. J, Latif S. U, Ahmad M. U., et al. (2010). A comparison of presentation and management trends in acute pancreatitis between infants/toddlers and older children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 51(2): p. 167-70.
36.    Lankisch P. G., Schirren C. A., Kunze E. (1991). Undetected fatal acute pancreatitis: why is the disease so frequently overlooked? Am J Gastroenterol. 86(3): p. 322-6.
37.    Bohidar N. P, Garg P. K, Khanna S, et al. (2003). Incidence, etiology, and impact of Fever in patients with acute pancreatitis. Pancreatology. 3(1): p. 9-13.
38.    Denham W, Norman J. (1999). The potential role of therapeutic cytokine manipulation in acute pancreatitis. Surg Clin North Am. 79(4): p. 767-81.
39.    Bone R. C, Balk R. A, Cerra F. B, et al. (1992). Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest. 101(6): p. 1644-55.
40.    Steer M. L. (1998). Frank Brooks memorial Lecture: The early intraacinar cell events which occur during acute pancreatitis. Pancreas. 17(1): p. 31-7.
41.    Lankisch P. G, Rahlf G, Koop H. (1983). Pulmonary complications in fatal acute hemorrhagic pancreatitis. Dig Dis Sci. 28(2): p. 110-6.
42.    Lankisch P. G, Droge M, Becher R. (1994). Pleural effusions: a new negative prognostic parameter for acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 89(10): p. 1849-51.
43.    Bem J, Bradley E. L., 3rd. (1998). Subcutaneous manifestations of severe acute pancreatitis. Pancreas. 16(4): p. 551-5.
44.    Dickson A. P, Imrie C. W. (1984). The incidence and prognosis of body wall ecchymosis in acute pancreatitis. Surg Gynecol Obstet. 159(4): p. 343-7.
45.    Fallis L. S. (1937). Cullen's Sign in Acute Pancreatitis. Ann Surg. 106(1): p. 54-7.
46.    Soledad Donoso Flores M , Narvaez Rodriguez I., Lopez Bernal I., et al. (1995). Retinopathy as a systemic complication of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 90(2): p. 321-4.
47.    Bradley E. L, 3rd. (1993). A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga, September 11 through 13, 1992. Arch Surg. 128(5): p. 586-90.
48.    Coffey M. J., Nightingale S., Ooi C. Y. (2013). Serum lipase as an early predictor of severity in pediatric acute pancreatitis. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 56(6): p. 602-8.
49.    Ranson J. H. (1997). Diagnostic standards for acute pancreatitis. World J Surg. 21(2): p. 136-42.
50.    Knaus W. A., Draper E. A., Wagner D. P., et al. (1985). APACHE II: a severity of disease classification system. Crit Care Med. 13(10): p. 818-29.
51.    Imrie C. W., Benjamin I. S., Ferguson J. C., et al. (1978). A single¬centre double-blind trial of Trasylol therapy in primary acute pancreatitis. Br J Surg. 65(5): p. 337-41.
52.    Blamey S. L., Imrie C. W., O'Neill J., et al. (1984). Prognostic factors in acute pancreatitis. Gut. 25(12): p. 1340-6.
53.    Behrman Richard E., Kliegman Robert, Jenson Hal B (2000), Nelson textbook of pediatrics. 16th ed, Philadelphia: W.B. Saunders Co. xlvii, 2414 p.
54.    Gillard B. K., Marksman H. C., Feig S. A. (1977). Direct spectrophotometric determination of alpha-amylase activity in salive, with p-nitrophenyl alpha-maltoside as substrate. Clin Chem. 23(12): p. 2279-82.
55.    Clavien P. A, Burgan S., Moossa A. R. (1989). Serum enzymes and other laboratory tests in acute pancreatitis. Br J Surg. 76(12): p. 1234¬43.
56.    Smotkin J.,Tenner S. (2002). Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 34(4): p. 459-62.
57.    Butler J.,Mackway-Jones K. (2002). Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Serum amylase or lipase to diagnose pancreatitis in patients presenting with abdominal pain. Emerg Med J. 19(5): p. 430-1.
58.    Butler J.,Bates D. (2003). Serum amylase and acute pancreatitis. Emerg Med J. 20(6): p. 550-1.
59.    Clavien P. A., Robert J., Meyer P., et al. (1989). Acute pancreatitis and normoamylasemia. Not an uncommon combination. Ann Surg. 210(5): p. 614-20.
60.    Fallat R. W., Vester J. W., Glueck C. J. (1973). Suppression of amylase activity by hypertriglyceridemia. JAMA. 225(11): p. 1331-4.
61.    Gurusamy K. S., Farouk M., Tweedie J. H. (2005). UK guidelines for management of acute pancreatitis: is it time to change? Gut. 54(9): p. 1344-5.
62.    J. Soldin Carlo Brugnara, and Edward C. (2005). Pediatric References Intervals, 5th Edition
63.    Pezzilli R., Morselli-Labate A. M., Miniero R., et al. (1999). Simultaneous serum assays of lipase and interleukin-6 for early diagnosis and prognosis of acute pancreatitis. Clin Chem. 45(10): p. 1762-7.
64.    Ranson J. H. (1982). Etiological and prognostic factors in human acute pancreatitis: a review. Am J Gastroenterol. 77(9): p. 633-8.
65.    Ticktin H. E., Trujillo N. P., Evans P. F., et al. (1965). Diagnostic Value of a New Serum Lipase Method. Gastroenterology. 48: p. 12-7.
66.    Berrocal T., Prieto C., Pastor I., et al. (1995). Sonography of pancreatic disease in infants and children. Radiographics. 15(2): p. 301-13.
67.    Fleischer A. C, Parker P., Kirchner S. G., et al. (1983). Sonographic findings of pancreatitis in children. Radiology. 146(1): p. 151-5.
68.    Lawson T. L. (1983). Acute pancreatitis and its complications. Computed tomography and sonography. Radiol Clin North Am. 21(3): p. 495-513.
69.    Weinstein D. P,Weinstein B. J. (1979). Ultrasonic demonstration of the pancreatic duct: an analysis of 41 cases. Radiology. 130(3): p. 729-34.
70.    Clavien P. A, Hauser H, Meyer P., et al. (1988). Value of contrast- enhanced computerized tomography in the early diagnosis and prognosis of acute pancreatitis. A prospective study of 202 patients. Am J Surg. 155(3): p. 457-66.
71.    Banks P. A., Bollen T. L., Dervenis C., et al. (2013). Classification of acute pancreatitis–2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 62(1): p. 102-11.
72.    Balthazar E. J. (2002). Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. Radiology. 223(3): p. 603-13.
73.    Balthazar E. J., Ranson J. H., Naidich D. P., et al. (1985). Acute pancreatitis: prognostic value of CT. Radiology. 156(3): p. 767-72.
74.    Greenberger Norton J., Approach to the Patient with Pancreatic Disease. 1966.
75.    Khoa hóa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương (2012), Các chỉ số xét
nghiệm thường dùng trong lâm sàng.
76.    Park A., Latif S. U., Shah A. U., et al. (2009). Changing referral trends of acute pancreatitis in children: A 12-year single-center analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 49(3): p. 316-22.
77.    Suzuki M., Saito N., Naritaka N., et al. (2015). Scoring system for the prediction of severe acute pancreatitis in children. Pediatr Int. 57(1): p. 113-8.
78.    Trần Thị Thanh Tâm, Tăng Lê Châu Ngọc, (2007), Đặc điểm viêm tụy cấp ở trẻ em ở bệnh viện nhi đồng 1 và bệnh viện nhi đồng 2. Y học TP. Ho Chi Minh. 11: p. 143-147.
79.    Das S., Arora N. K., Gupta D. K., et al. (2004). Pancreatic diseases in children in a north Indian referral hospital. Indian Pediatr. 41(7): p. 704-11.
80.    Alvarez Calatayud G., Bermejo F., Morales J. L., et al. (2003). Acute pancreatitis in childhood. Rev Esp Enferm Dig. 95(1): p. 40-4, 45-8.
81.    Goh S. K., Chui C. H., Jacobsen A. S. (2003). Childhood acute pancreatitis in a children's hospital. Singapore Med J. 44(9): p. 453-6.
82.    omez Villa-G. Acute pancreatitis (ap) vs. acute recurrent pancreatitis (arp): clinical and biochemical associated factors.
83.    Chen C. F, Kong M. S., Lai M. W., et al. (2006). Acute pancreatitis in children: 10-year experience in a medical center. Acta Paediatr Taiwan. 47(4): p. 192-6.
84.    Pezzilli R, Morselli-Labate A. M., Castellano E., et al. (2002). Acute pancreatitis in children. An Italian multicentre study. Dig Liver Dis. 34(5): p. 343-8.
85.    McClean P,Weaver L. T. (1993). Ontogeny of human pancreatic exocrine function. Arch Dis Child. 68(1 Spec No): p. 62-5.
86.    Kemppainen E., Puolakkainen P., Leppaniemi A., et al. (1998). Diagnosis of acute pancreatitis. Ann Chir Gynaecol. 87(3): p. 191-4.
87.    Siegel M. J.,Sivit C. J. (1997). Pancreatic emergencies. Radiol Clin North Am. 35(4): p. 815-30, 814.
88.    Coleman B. G, Arger P. H., Rosenberg H. K., et al. (1983). Gray-scale sonographic assessment of pancreatitis in children. Radiology. 146(1): p. 145-50.
89.    Swischuk L. E.,Hayden C. K., Jr. (1985). Pararenal space hyperechogenicity in childhood pancreatitis. AJR Am J Roentgenol. 145(5): p. 1085-6.
90.    Chao Hsun-Chin (2000), Sonographic Evaluation of the Pancreatic Duct in Normal Children and Children with Pancreatitis, Journal of ultrasound in medicine, p 757-763 
ĐẶT VẤN ĐỀ1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU    3
1.1.    ĐỊNH NGHĨA    3
1.2.    LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ TẦN SUẤT CỦA VTC    3
1.3.    NGUYÊN NHÂN    4
1.3.1.    VTC do nguyên nhân nhiễm trùng    4
1.3.2.    VTC do bệnh lý đường mật, tụy    4
1.3.3.    VTC do thuốc    5
1.3.4.    VTC do chấn thương    5
1.3.5.     VTC do các bệnh chuyển hóa    5
1.3.6.     VTC do các bệnh hệ thống    6
1.3.7.    VTC di truyền    6
1.3.8.    VTC không rõ nguyên nhân    6
1.4.    BỆNH SINH VIÊM TỤY CẤP    6
1.4.1    Giai đoạn khởi phát    7
1.4.2.    Các biến đổi của tế bào nang tụy trong VTC    7
1.4.3.    Các biến đổi sau cùng trong VTC    9
1.5.    LÂM SÀNG    10
1.5.1    Triệu chứng cơ năng    10
1.5.2.    Các thể lâm sàng    13
1.6.    CẬN LÂM SÀNG    14
1.6.1.    Amylase huyết thanh    14
1.6.2.    Lipase huyết thanh    15
1.6.3.    Các xét nghiệm máu khác    16
1.6.4.    Chẩn đoán hình ảnh    16 
1.7.    Chẩn đoán VTC    17
1.7.1.    Chẩn đoán xác định    17
1.7.2.    Chẩn đoán phân biệt    18
1.8.    Biến chứng    20
1.8.1.    Tại chỗ    20
1.8.2.    Toàn thân    21
1.9.    ĐIỀU TRỊ    21
1.9.1.    Nguyên tắc điều trị    21
1.9.2.    Điều trị cụ thể    22
1.9.3.    Tiêu chuẩn xuất viện    24
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    25
2.1.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    25
2.1.1.    Đối tượng    25
2.1.2.    Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân    25
2.1.3.    Tiêu chuẩn loại trừ    25
2.2.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU    25
2.3.    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    25
2.3.1.    Thiết kế nghiên cứu    25
2.3.2.    Cỡ mẫu    26
2.3.3.    Phương pháp chọn mẫu    26
2.3.4.     Phương pháp thu thập số liệu    26
2.3.5.    Các biến số nghiên cứu:    26
2.4.    NHẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU    30
2.5.    ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU    30
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    31
3.1.    ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU    31
3.1.1.    Tỷ lệ mắc VTC của trẻ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2015    31
3.1.2.    Tuổi mắc bệnh    32
3.1.3.    Giới tính    32
3.1.4.    Địa dư    33
3.1.5.     Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi đến viện 34
3.2.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG    34
3.2.1.    Tiền sử    34
3.2.2.    Nguyên nhân    35
3.2.3.    Triệu chứng lâm sàng    36
3.3.    ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG    39
3.3.1    Xét nghiệm huyết học    39
3.3.2.    Xét nghiệm hóa sinh máu    41
3.3.3.    Hình ảnh thay đổi cấu trúc tuyến tụy trên siêu âm    46
3.3.4.    Hình ảnh thay đổi cấu trúc tuyến tụy trên phim chụp cắt lớp vi tính … 46
3.4.    THEO DÕI LÂM SÀNG    47
3.4.1.    Thời gian điều trị    47
3.4.2.    Diễn biến bệnh    47
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN    48
4.1.    ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU    48
4.1.1.    Tỷ lệ mắc VTC của trẻ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2015    48
4.1.2.    Phân bố bệnh nhi theo tuổi    49
4.1.3.    Giới tính    51
4.1.4.    Địa dư    52
4.1.5.    Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi đến viện 52
4.2.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG    53
4.2.1.    Tiền sử    53
4.2.2.    Nguyên nhân    53
4.2.3.    Triệu chứng lâm sàng    56
4.2.4.    Phân bố bệnh nhi theo mức độ bệnh    60
4.3.    ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG    61
4.3.1.    Xét nghiệm hóa sinh máu    61
4.3.2.    Xét nghiệm huyết học    65
4.3.3.    Siêu âm    65
4.3.4.    Biến đổi hình ảnh cắt lớp vi tính trong bệnh nhi VTC    67
4.4.    Theo dõi lâm sàng    67
4.4.1.    Thời gian điều trị trung bình    67
4.4.2.    Tỷ lệ VTC tái phát trong nghiên cứu    67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 

 
VTC    : Viêm tụy cấp
CCLVT'    : Chụp cắt lớp vi tính
Hạ sườn P    : Hạ sườn phải
Hạ sườn T    : Hạ sườn trái
P-amylase    : Pancreatic amylase
WBC    : Bạch cầu
Neut    : Bạch cầu đa nhân trung tính
HCT    : hematocrit
HGB    : hemoglobin
PLT    : Tiểu cầu
Ca    : Canxi
LDH    : Lactat dehydrogenase
CRP    : C-reactive protein
BUN    : Blood urea nitrogen


Bảng 1.1: Định nghĩa thể lâm sàng theo hội thảo quốc tế Atlanta 1992    13
Bảng 3.1: Tiền sử mắc bệnh trước khi có biểu hiện VTC    34
Bảng 3.2: Nguyên nhân VTC ở nhóm bệnh nhi nghiên cứu    35
Bảng 3.3: Liên quan giữa biểu hiện lâm sàng với tuổi mắc bệnh trong VTC ở
trẻ em    38
Bảng 3.4: Sự biến đổi của một số chỉ số huyết học trong VTC    39
Bảng 3.5: Sự biến đổi của amylase, lipase và P-amylase trong VTC    41
Bảng 3.6: Sự biến đổi của một số chỉ số hóa sinh trong VTC    45
Bảng 3.7: Tương quan giữa một số chỉ số hóa sinh máu với mức độ VTC ở trẻ em 45
Bảng 3.8: Hình ảnh tổn thương tụy trên siêu âm    46
Bảng 3.9: Hình ảnh tổn thương tụy trên phim CT    46
Bảng 3.10: Thời gian điều trị trung bình của VTC ở trẻ em    47
Bảng 4.1: Xu hướng tăng của bệnh nhi VTC theo báo cáo của các tác giả
trong các nghiên cứu khác nhau    49
Bảng 4.2: So sánh nguyên nhân VTC ở bệnh nhi theo ghi nhận của các nghiên cứu của các tác giả khác nhau    54
Biểu đồ 3.1: Phân bố tỷ lệ trẻ mắc VTC tại    BV Nhi Trung ương trong các năm .    31
Biểu đồ 3.2: Phân bố bệnh nhi VTC theo    các nhóm    tuổi    32
Biểu đồ 3.3: Phân bố bệnh nhi VTC theo    giới tính    32
Biểu đồ 3.4: Phân bố bệnh nhi VTC theo    địa cư    33
Biểu đồ 3.5: Mối liên quan giữa thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đầu
tiên của VTC đến khi nhập viện với mức độ bệnh    34
Biểu đồ 3.6: Các triệu chứng thường gặp ở bệnh    nhi    VTC    36
Biểu đồ 3.7: Vị trí đau bụng của bệnh nhi VTC    37
Biểu đồ 3.8: Các mức độ sốt của bệnh nhi VTC    37
Biểu đồ 3.9: Phân bố bệnh nhi VTC theo mức    độ    bệnh dựa trên tiêu chuẩn
phân loại Atlanta 1992    38
Biểu đồ 3.10: Mối liên quan giữa số lượng bạch cầu tăng với mức độ nặng
của VTC ở trẻ em    39
Biểu đồ 3.11: Mối liên quan giữa số lượng bạch cầu đa nhân trung tính tăng
với mức độ nặng của VTC ở trẻ em    40
Biểu đồ 3.14: Mối liên quan giữa nồng độ amylase, P-amylase máu với mức
độ bệnh VTC ở trẻ em    42
Biểu đồ 3.15: Mối liên quan giữa nồng độ lipase máu với mức độ bệnh VTC
ở trẻ em    43
Biểu đồ 3.16: Diễn biến nồng    độ amylase theo ngày điều trị    43
Biều đồ 3.17: Diễn biến nồng    độ P-amylase theo ngày điều trị    44
Biều đồ 3.18: Diễn biến nồng    độ lipase theo ngày điều trị    45
Biểu đồ 3.19: Diễn biến VTC    sau điều trị    47

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/