Chẩn đoán phồng động mạch não bằng phối hợp 2 phương pháp cắt lớp vi tính và chụp mạch máu

Tên bài báo:Chẩn đoán phồng động mạch não bằng phối hợp 2 phương pháp cắt lớp vi tính và chụp mạch máu

Tác giả:    Nguyễn Đình Tuấn, Dư Đức Thiện

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    9    Tập:    208    Trang:    32-36

Tóm tắt:    

Đánh giá kết quả chẩn đoán phồng động mạch não bằng phối hợp 2 phương pháp cắt lớp vi tính (CLVT) và chụp mạch máu trên 6 bệnh nhân (1 nam, 5 nữ)có phồng động mạch. Cả 6 bệnh nhân đã được CLVT, sau đó chụp mạch não. Kết quả: chụp CLVT có xuất huyết não: 4 ca, chưa có xuất huyết não: 2 ca. Chụp mạch não: vị trí tổn thương bên phải: 5 ca, bên trái: 1 ca. 2 bệnh nhân có 1 túi phồng, 4 bệnh nhân có nhiều túi phồng. Kích thước túi phồng từ 0,5-2,5cm (4 ca), >2,5cm (2 ca). 3 ca có thông động-tĩnh mạch kèm theo, 3 ca không có. Trong 2 phương pháp, sau chẩn đoán CLVT bao giờ cũng phải chụp mạch. Nếu chẩn đoán chụp mạch rõ thì có thể không cần CLVT.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00801

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...