Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nước uống đóng chai tại Việt Nam thực trạng và giải pháp

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nước uống đóng chai tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.Dù các cơ quan chức năng đã tăng cường quẩn Ịý về văn bẩn pháp quỵ, đổi mới cơ chê'quẩn Ịý, tố chức bộ máỵnhưng thực trạng quẩn lý vệ sừứi an toán chắt lượng nước uống đóng chai vẩn còn nhiều bất cập: Nguồn nưốc nguyêp liệu sản xuất đang bị ô nhiễm và lạm dụng khai thác, chưa co quy định về tiêu chuẩn chất lượng nguồn nữớc, công nghệ sẳn xuất của nhiều cơ sỏ chưa đảm bầoỵêu cầu vệ sinh, an toàn, chấtlượng thành phẩm fhưa đảm bảo tiêu chuẩn… Hậu qua là người tiêu dùng bị thiệt hại khi mua san phẩm kìịông đat chất lượng như mong muôh, thậm chí có tìrrởng hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm. VỚI nhũng vấn đề đã nêu, việc tìm ra giải pháp nâng caó hiệu quả quản lý nhà nước đệ nâng cao chất lượng VSA TTP nước đóng chai là vấn đề kinh tế xã hội bức xúc. 

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00299

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Do kích thích bới lơi nhuận cao cúa ngành hàng nước uống đóng chai và do nhu cẳu tiêu thu của thị trường ngày càng lớn, vừa qua trong cả nước đã bùng phát hàng trăm cơ ốơ sản xuất nước uống đóng chai với nhiều quy mô khác nhau nhung sô' doanh nghiệp lớn, co quỵ trình công nghệ san xuất tiên tiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, cfa phần còn lại là những cơ sơ nhỏ lẻ, Từ thập niên 80 đến nay, các cơ quan chực năng đã ban hành nhiều quy định vềhêu chuẩn nưốc đọng chai. Từ năm 1993, Pháp lệnh vệ sinh thực phâm ra đời và những văn hận pháp luật quản lỵ vệ sinh an toàn thực phẩm pước uống đóng chai. Mói đây, Bô Y tế han hành Quyết định sô' 01- 20Ơ5/QĐ-BYT ngày 07/01/2p05 quy định điều kiện vệ sinh an toàn thức phâm đôi với cơ sở sảnxuất & chế biên:nước giải khát, Quyết định sô' 02/2005/QĐ-BYT quy định về việc quản iý chất lượng vệ sinh an toàn nứớc khoáng miên nhiên đóng chai. Ngoài ra còn có các quỵ định về đóng gỏi, ghi nhãn, vân chuyên & bảo quẩn.
Thực hiện luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp tư chịú tỊÚch nhiệm về chất ỉưựng vệ sinh an toẳn thưc phẩm (VSATTP) sản phâm củặ mình thông ua việc công bô' chất lượng sản phẩm. Trong khi ó, các quỵ định pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP đối với nganh hàng này chưa đầy c^u, chưa đồng bô, điều KÌện và phương tiên hâu kiểm của cơ quan quản lý Nhq nước chưa đáp ửng kịp, cơ chê' vặ lựệ lượng kiểm tra xử phạt chưa đu rnạnh đê kiểm tra toàn diện, muc jíử phạt vi phạm chất lượng chưa đủ sức răn đẹ. Điều nẩy đã dẫn đến hệ quạ_rất nhiều sản phẩm không đạt chất lượng VSATTP.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/