ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY MẤT VỮNG C1-C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG VÍT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2 KẾT HỢP GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY MẤT VỮNG C1-C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG VÍT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2 KẾT HỢP GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI
Kiều Viết Trung1; Vũ Văn Hòe2
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá kết quả phẫu thuật gãy mất vững C1-C2 do chấn thương bằng vít khối bên C1 và chân cung C2 kết hợp ghép xương đồng loại. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả 33 bệnh nhân được phẫu thuật gãy mất vững C1-C2 do chấn thương tại Khoa
Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ 1 – 2013 đến 8 – 2018, tuổi trung bình 33,55 ± 15,01. Kết quả: triệu chứng đau cổ trước điều trị 100%, sau điều trị còn 9,1%, hạn chế vận động cổ trước điều trị 90,9%, sau điều trị còn 9,1%. Phần lớn đều cải thiện mức độ vận động cột sống cổ, so với trước mổ, cải thiện có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Điểm VAS tại lần khám lại > 6 tháng là 1,18 ± 0,88, cải thiện so với trước mổ (5,03 ± 1,74), p < 0,001. Hồi phục thần kinh sau mổ tốt, chỉ còn 2 bệnh nhân ASIA – D, so với trước mổ cải thiện có ý nghĩa với p < 0,05. Liền xương đạt 100% tại vị trí ghép. Các trường hợp gãy xương di lệch lớn đều không can tại ổgãy, 2/4 tổn thương C1 và 2/31 tổn thương C2. Kết luận: phương pháp phẫu thuật điều trị gãy mất vững C1-C2 do chấn thương bằng vít khối bên C1 và chân cung C2 kết hợp ghép xương đồng loại cho kết quả tốt, cải thiện triệu chứng cơ năng, hồi phục thần kinh tốt, tỷ lệ liền xương tại vị trí ghép và tại ổ gãy cao.

Chấn thương cột sống cổ cao là một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề rất cao [1]. Chấn thương cột sống cổ vỡ C1 chiếm khoảng 2% chấn thương cột sống nói chung và khoảng 15% chấn thương cột sống cổ nói riêng. Vỡ C2 thường gặp nhất là gãy mỏm răng, chiếm khoảng 5 – 15% chấn thương cột sống cổ [5, 6]. Theo Hà Kim Trung, chấn thương cột sống cổ cao chiếm 10,95% trong tổng số chấn thương cột sống cổ, trong đó gãy mỏm răng chiếm 46,15%.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00378

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/