Đếm tế bào máu bằng máy CD 3500

Tên bài báo:Đếm tế bào máu bằng máy CD 3500

Tác giả:    Trần Văn Bình

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    5    Tập:    204    Trang:    20-30

Máy CD 3500 lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam. Sau 6 tháng sử dụng có một số nhận xét sau: năng suất sử dụng sau 2 tháng tăng xấp xỉ 5 lần và máy hiện nay vẫn chưa sử dụng hết công suất; các thông số kỹ thuật hoàn toàn tốt; độ thẳng hàng của máy tốt và trong 1 giai tầng đo lường rộng (r>0,999); đếm công thức máu, trị số các huyết cầu độ tỉ lệ rất tốt > 0,9 cho tất cả các thông số. Giữa công thức máu và kết quả của máy sai số xung quanh +10%; về khả năng nhận diện dự báo phù hợp 54%, dương giả 32%, âm giả 14%; vấn đề kiểm tra chất lượng máy sẵn có các tiện nghi trong máy vi tính. Lần đầu tiên sử dụng tại Việt Nam máy CD 3500 là một tiến bộ lớn cho ngành huyết học, cho phép làm nhiều việc hơn, chính xác và mau lẹ hơn. Tuy còn vài khuyết điểm nhỏ song máy CD 3500 sẽ là mộ trợ thủ đặc lực cho các phòng xét nghiệm từ lớn đến bậc trung.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01245

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/