JOHNSON, ĐIỆN CƠ ĐỒ THỰC HÀNH 4E

JOHNSON, ĐIỆN CƠ ĐỒ THỰC HÀNH 4E.Trong lần tái bản có chỉnh sửa bổ sung thứ tư, Điện cơ đồ thực hành cung cấp cho các bác sĩ nội trú tâm thần học và thần kinh học một cách tiếp cận toàn diện, thiết thực về điện cơ đồ. 

+ Phần I ôn tập các kiến thức nền tảng về giải phẫu và sinh lý của các vấn đề thần kinh liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện quy trình chẩn đoán điện cơ. 

+ Phần II cung cấp thông tin kỹ thuật về điện sinh, thiết bị đo đạc, và kỹ thuật cụ thể, với các bức ảnh kỹ thuật số hiển thị giải phẫu bề mặt quan trọng. 

+ Phần III hướng dẫn bác sĩ các vấn đề EMG lâm sàng khác nhau, bắt đầu với các triệu chứng của bệnh nhân và tiến hành đánh giá và chẩn đoán điện cơ. 

+ Phiên bản này bao gồm hơn 500 hình minh họa mới.

Một CD-ROM đi kèm khi bản in chứa các videoclips bản ghi EMG và các câu hỏi kiểm tra CME.

Năm Xuất bản:

      2006

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

JOHNSON, ĐIỆN CƠ ĐỒ THỰC HÀNH 4E

TÓM TẮT

Johnson’s Practical Electromyography fourth edition

William S. Pease, Henry L. Lew, Ernest W. Johnson

Hardcover: 512 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 

Fourth edition (October 3, 2006)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/