Nghiên cứu đặc điểm siêu âm đường thông động tĩnh mạch bên-tận ở cẳng tay trên bệnh nhân chạy thận

Nghiên cứu đặc điểm siêu âm đường thông động tĩnh mạch bên-tận ở cẳng tay trên bệnh nhân chạy thận

BS.Nguyễn Thị Phương Uyên; PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/QzUxhP

 

Xem thêm : https://luanvanyhoc.com/myers-phau-thuat-dau-co-3e-toan-tap/

X- QUANG CẤP CỨU HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP

https://luanvanyhoc.com/

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/