NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
Nguyên Hoàng Phạm 1,, Quang Huy Nguyễn 2, Chí Tâm Nguyễn 2, Đăng Mạnh Lê 2, Trung Kiên Nguyễn 
Mục tiêu: Xác định giá trị của thang phân loại Marshall và thang điểm Rotterdam trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não (CTSN) nặng. Phương pháp: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 48 bệnh nhân CTSN nặng điều trị tại khoa Hồi sức ngoại – Bệnh viện Quân y 103 từ 2/2021 đến 6/2022. Các bệnh nhân được chụp phim sọ não tại thời điểm nhập viện, lượng giá tổn thương theo thang phân loại Marshall và thang điểm Rotterdam, đánh giá kết cục sớm ở thời điểm ra viện. Số liệu theo bệnh án nghiên cứu, được mã hóa và xử lý theo các phương pháp thống kê. Kết quả: Phân loại Marshall và Rotterdam ở nhóm tử vong cao hơn có ý nghĩa so với nhóm sống, với p < 0,005. Trên đường cong ROC, phân loại Marshall tiên lượng tử vong ở mức khá với diện tích dưới đường cong (AUC) là 0.745. Sử dụng điểm cắt 2,5 tiên lượng tử vong với độ nhạy 87,5% và độ đặc hiệu 50%. Điểm Rotterdam tiên lượng tử vong ở mức tốt với AUC là 0,809, tại điểm cắt 3,5 tiên lượng tử vong với độ nhạy 87,5% và độ đặc hiệu 71,9%. Kết luận: Phân loại Marshall, Rotterdam ở nhóm sống cao hơn có ý nghĩa so với nhóm tử vong. Điểm Rotterdam với AUC là 0,809 có giá trị tiên lượng tử vong tốt hơn phân loại Marshall, với AUC là 0,745.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02986

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Chấn thương sọ não là cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong hồi sức, và là một trong những nguyên nhân chính gây ra tàn tật và tử vong ở lứatuổi trẻ trên khắp thế giới [1]. Chodù đã có nhiều tiến bộ về phẫu thuật thần kinh và hồi sức cấp  cứu  trong  những  thập  kỷ  đã  qua, nhưng chấn thương sọ não, nhất là chấn thương sọ não nặng vẫn làvấn đề lớn của ngành y tế cũng như toàn xã hội. Việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh nhân CTSN vẫn dựa trên cơ sở chính là hình  ảnh  CLVT  hộp  sọ  sau  chấn  thương.  Việc lượng  giá  mức  độ  tổn  thương  sọ  não  nguyên phát  và  thứ  phát  trên  phim  chụp  CLVT  là  rất quan  trọng,  đòi  hỏi  cần  có  những  thang  điểm phân loại nhanh chóng, chính xác. Trong hơn 3 thập kỷ đã qua, nhiều thang điểm đánh giá tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính đã được nghiên cứu và giới thiệu với nỗ lực cải thiện việc tiên lượng kết quả điều trị. Trong sốđó, thang phân  loại  Marshall  và  điểm  Rotterdam  được nhiều tác giả lựa chọn [2], [3]. Nghiên cứu này nhằm xác định giá trị tiên lượng tử vong sớm của thang phân loại Marshall và điểm Rotterdam

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/