Nghiên cứu tác dụng dược lý, độc tính và tác dụng điều trị của phân tằm

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng dược lý, độc tính và tác dụng điều trị của phân tằm

Tác giả:    Nguyễn Trần Giáng Hưong, Hoàng Tích Huyền, Trần Thuý

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1985    Số:    1            Trang:    11-16

Tóm tắt:    Nghiên cứu tác dụng dược lý (giảm đau, an thần, chống viêm), độc tính và tác dụng điều trị của phân tằm trên động vật thực nghiệm. Kết quả: phân tằm không gây ngủ nhưng lại kéo dài giấc ngủ của hexobacbitan lên 144%, của bacbitan lên 213% và của meprobamat lên 286%. Phân tằm có tác dụng giảm đau, song không mạnh. Có tác dụng chống viêm mạnh đối với giai đoạn viêm cấp tính và mạn tính, với việc giảm phù nề chân chuột gây bằng kaolin từ 27-50% so với nhóm chứng. Tác dụng này càng tăng khi tăng liều nhưng không mạnh bằng aspirin. Phân tằm không độc đối với gan khi dùng nhiều ngày liền, không có độc tính cấp diễn và bán trường diễn, phạm vi điều trị rất rộng. Sơ bộ kết quả điều trị trên 12 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và viêm loét dạ dày hành tá tràng thấy thuốc có tác dụng khá tốt với 2 loại bệnh này.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00798

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...