So sánh 2 phương pháp Berke kinh điển và Berke cải tiến trong điều trị sụp mí mắt bẩm sinh

Tên bài báo:So sánh 2 phương pháp Berke kinh điển và Berke cải tiến trong điều trị sụp mí mắt bẩm sinh

Tác giả:    Lê Minh Thông

Tên tạp chí:    Thời sự Y dược học

Năm xuất bản:    1996    Số:    10            Trang:    10-13

Tóm tắt:    So sánh kết quả 2 phương pháp Berke kinh điển và Berke cải tiến trong điều trị sụp mí mắt bẩm sinh trên 28 BN (nhóm 1) với 33 mắt được mổ theo phương pháp Berke kinh điển, 12 BN (nhóm 2) với 15 mắt được mổ theo phương pháp Berke cải tiến. Kết quả: phương pháp Berke kinh điển và Berke cải tiến có tỷ lệ thành công lần lượt là 5% và 10%; điều chỉnh non là 10% và 1%; điều chỉnh già là 0% và 3%. Phương pháp Berke cải tiến cho kết quả cao hơn Berke kinh điển đối với nhóm sụp mí bẩm sinh có chức năng cơ nâng kém, làm giảm tỷ lệ điều chỉnh non tay nhưng đồng thời có nguy cơ điều chỉnh quá tay.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01247

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/