SO SÁNH KẾT QUẢ KHUYẾN CÁO KHÁNG SINH HỢP LÍ THEO CÔNG CỤ DỰ ĐOÁN NEOS CỦA KAISER VỚI HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CDC 2010

SO SÁNH KẾT QUẢ KHUYẾN CÁO KHÁNG SINH HỢP LÍ THEO CÔNG CỤ DỰ ĐOÁN NEOS CỦA KAISER VỚI HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CDC 2010 Ở TRẺ SƠ SINH ≥ 34 TUẦN TUỔI THAI NGHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT SỚM ĐƯỢC SANH RA TỪ BÀ MẸ VIÊM MÀNG ỐI LÂM SÀNG
Nguyễn Thị Hoàng Oanh1, Nguyễn Thu Tịnh2,

Đặt vấn đề: Viêm màng ối là tiêu chí được sử dụng để chỉ định kháng sinh cho trẻ ngay sau sanh bất kể có triệu chứng lâm sàng hay không. Tuy nhiên, chẩn đoán viêm màng ối mô học khó đạt được. Tiêu chuẩn “viêm màng ối lâm sàng” mang tính chủ quan, dẫn đến nhiều trẻ khoẻ mạnh bị chỉ định kháng sinh không cần thiết. Mục tiêu: So sánh tỷ lệ khuyến cáo kháng sinh hợp lí theo hướng dẫn CDC 2010 với công cụ dự đoán NEOS của Kaiser ở trẻ sơ sinh ≥34 tuần tuổi thai nghi nhiễm khuẩn huyết sớm được sanh ra từ bà mẹ viêm màng ối lâm sàng. Phương pháp nghiên cứu: Theo dõi tiến cứu. Trẻ sơ sinh ≥34 tuần tuổi thai được sanh từ những bà mẹ với chẩn đoán viêm màng ối lâm sàng tại khoa sản bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu từ 1/11/2021 đến 30/4/2022. Quan sát và ghi nhận đặc điểm bà mẹ, lâm sàng của trẻ, ghi nhận khuyến cáo kháng sinh, không kháng sinh dựa vào công cụ dự đoán NEOS của Kaiser và hướng dẫn CDC  2010. Kết quả:39 trẻ thoả tiêu chuẩn chọn mẫu, tất cả đều cấy máu âm tính. Hướng dẫn của CDC 2010 khuyến cáo kháng sinh cho 39/39 (100%) trẻ, trong khi công cụ dự đoán NEOS của Kaiser  khuyến cáo kháng sinh cho 14/39 (35,9%). Trong đó, chỉ có 5/39 (12,8%) được chẩn đoán là “có khả năng nhiễm khuẩn huyết sơ sinh sớm” và đều được cả hai khuyến cáo kháng sinh ngay sau sanh. Kết luận: Trên những trẻ được sanh ra từ bà mẹ có chẩn đoán viêm màng ối lâm sàng, sử dụng công cụ dự đoán NEOS của Kaiser giúp giảm 64,1% trẻ được chỉ định sử dụng kháng sinh không cần thiết so với hướng dẫn của CDC 2010. Công cụ vẫn có thể được áp dụng một cách an toàn trên những đối tượng này vì theo kết quả nghiên cứu không có trẻ nào bị  “bỏ sót”.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02645

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Viêm màng ối lâm sàng là một trong các yếu tố nguy cơ đáng kê đối với nhiễm khuẩn huyết sớm ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các nghiên cưu gần đây báo cáo nguy cơ mắc nhiễm khuẩn huyết sớm ở trẻ sơ sinh có mẹ viêm màng ối lâm sàng là thấp. Hướng dẫn của CDC 2010 sử dụng trẻ có mẹ viêm màng ối lâm sàng làm một tiêu chí chỉ định kháng sinh ngay sau sanh cho trẻ bất kê tình trạng lâm sàng của trẻ [8], dẫn đến một lượng lớn trẻ bị phơi nhiễm kháng sinh không cần thiết. Công cụ sử dụng các yếu tố nguy cơ của mẹ, phân tích hồi qui tìm mối liên quan của từng yếu tố nguy cơ với nhiễm khuẩn huyết sơ sinh sớm và đưa vào mô hình hồi qui đê tính ra chỉ số nguy cơ mắc bệnh trên 1.000 trẻ sanh sống (gọi là giá trị tiền nghiệm) [4], sau đó kết hợp với chỉ số khả dĩ của từng nhóm lâm
sàng của trẻ (khoẻ, nghi ngờ và bệnh) đê tính được chỉ số tiên đoán nguy cơ nhiễm khuẩn huyết của từng trẻ tương ưng (gọi là giá trị hậu nghiệm). Từ chỉ số nguy cơ đó, công cụ se đưa ra khuyến cáo kháng sinh, xet nghiệm hay chỉ cần theo dõi trẻ [2]. Nghiên cưu được thực hiện với mục tiêu nhằm so sánh tỷ lệ khuyến cáo kháng sinh hợp lí của công cụ dự đoán NEOS của Kaiser so với hướng dẫn CDC 2010 ở trẻ ≥34 tuần tuổi thai nghi nhiễm khuẩn huyết sớm được sanh ra từ bà mẹ viêm màng ối lâm sàng. Giá thuyết nghiên cưu: Trên đối tượng trẻ được sanh từ bà mẹ viêm màng ối lâm sàng, việc sử dụng công cụ hiệu quả hơn trong giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh và an toàn không kém so với hướng dẫn CDC 2010 tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiêu, Bến Tre

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/