Tagged: phác đồ điều trị bệnh phổi

Chẩn Đoán và Điều Trị Viêm Phổi

Chẩn Đoán và Điều Trị Viêm Phổi-Chủ biên: PGS. TS. Đồng Khắc Hưng Cuốn “Chẩn đoán và điều trị viêm phổi” trình bày khái niệm chung về bệnh viêm phổi và những nội dung...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/