Tagged: siêu âm tuyến giáp

Atlas siêu âm tuyến giáp, ấn bản 2020

Atlas siêu âm tuyến giáp, ấn bản 2020.Kết hợp hình ảnh siêu âm chất lượng cao với văn bản giải thích rõ ràng và ngắn gọn, cuốn atlas này bao gồm các mô tả...

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Lê Hoàng Bảo1, Hoàng Khánh Chi1, Thái Thanh Trúc2, Nguyễn Hữu Thịnh3, Trần Quang...

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM LAO CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM LAO CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM LAO CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 1Nguyễn Thị Thu Hường, 1Trần Văn Long, 1Trần Thị Thanh Mai,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/