Tagged: u mô đệm dạ dày-ruột là ác tính hay lành tính

Nhân một trường hợp U mô đệm đường tiêu hóa

Nhân một trường hợp U mô đệm đường tiêu hóa

Nhân một trường hợp U mô đệm đường tiêu hóa.U mô đệm đường tiêu hóa là dạng u tế bào trung mô hiếm gặp, thường gặp ở dạ dày và ruột non. Chấn đoán...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/