Tagged: Ứng dụng bảng RSI

Ứng dụng bảng RSI, RFS trong chẩn đoán và điều trị trào ngược họng thanh quản

Ứng dụng bảng RSI, RFS trong chẩn đoán và điều trị trào ngược họng thanh quản

Luận văn Ứng dụng bảng RSI, RFS trong chẩn đoán và điều trị trào ngược họng thanh quản. Trào ngược họng thanh quản (Laryngopharyngeal reflux – LPR) là tình trạng dịch dạ dày tác động...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/