TẦM SOÁT BIẾN CỐ BẤT LỢI THÔNG QUA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

TẦM SOÁT BIẾN CỐ BẤT LỢI THÔNG QUA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Vũ Đình Hòa
Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi Phản ứng có hại của thuốc

 

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂYhttps://goo.gl/umT6Q6

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/