THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Thị Thúy Hạnh Nguyễn 1,, Thị Thanh Thuỷ Trần 1, Thị Thư Lê 1
Điều tra thực trạng trên 396 phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020. Chọn mẫu: Là những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai trong vòng 22 tuần đầu của thai kỳ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Phụ nữ có sử dụng BPTT chiếm 74,2%, và sử dụng các BPTT hiện đại chiếm đa số (87,4%). Tỷ lệ sử dụng: bao cao su nam (36,4%), thuốc tránh thai khẩn cấp (29,8%), que cấy tránh thai (15,4%). Nhóm 15 – 19 tuổi có khả năng sử dụng BPTT cao hơn các nhóm còn lại. Phụ nữ có đủ con gái trai còn sống có xu hướng sử dụng BPTT cao gấp 3,4 lần so với chỉ có con một bề. Phụ nữ có chồng, người yêu cho rằng lần mang thai này là ngoài ý muốn thì có xu hướng sử dụng BPTT cao hơn 1,8 lần so với nhóm còn lại. Phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thất bại BPTT hiện đại cao.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02973

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Phá  thaivẫnlà  một  trong  những  nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu trên toàn thế giới1. Có nhiều nguyên nhân để một người phụ nữ  cócó  thai  phải  quyết  định  phá  thai.  Tuy nhiên, một trong các nguyên nhân phá thai là có thai ngoài ý muốn, chủ yếudo không sử dụng hoặc  sử  dụng  các biện  pháp  tránh  thai không hiệu  quả.Theo  Tổ  chức  Y  tế  thế  giới  (WHO), hàng năm, có khoảng 85 triệu ca có thai ngoài ý muốn; 56 triệu ca phá thai mỗi năm dù tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng.2Nhóm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ đang phải gánh chịu những hệ lụynặng nề về sức khỏe thể chất, tinh thầncủa việc mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn.3Thực trạng phá thai do mang thai ngoài ý muốn của Việt Nam thuộc nhóm  cao  trong  khu  vực  và  thế  giới.  Tại  Việt Nam, kết quả điều tra thời điểm 1/4/2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ độ tuổi 15 -49 đang có chồng thì có tới 62 ca là mang thai ngoài ý muốn4. Kết quả mới công bố của WHO xác nhận rằng hơn 65% phụ nữ mang thai ngoài ý muốn ở 36 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình là người không sử dụng  hoặc  sử  dụng  các  phương  pháp  truyền thống;  Trong  số  những  phụ  nữ  trải  qua  việc mang  thai  ngoài ý muốn dẫn đến phá thai, ước tính 50% đã ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai của họ trước đó một năm.5Sử dụng biện pháp  tránh  thai  nhưng  vẫn  mang  thai  ngoài  ý muốn.  Qua  khảo  sát  nhóm  phụ  nữ  mang  thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện Từ Dũ năm 2015 ghi nhận hai biện pháp tránh thai tạm thời được sử dụng nhiều nhất là xuất tinh ngoài âm đạo (48,6%) và  bao  cao  su  nam  (45,4%). Câu hỏi đặt ra là thực trạng việc sử dụng các biện pháp tránh thai ở nhóm phụ nữ mang thai ngoài  ý  muốn  đến  phá  thai  là  như  thế  nào? Những yếu tố nào liên quan đến thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai đó? Cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Namđối với nhómphụ nữ này. Bằng chứng về việc sử dụng các BPTTbị thất bại và các yếu tố liên quan là một vấn đề rất quan trọng, cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn để có thể khuyến nghị, can thiệpnhằm giảm bớt tỷ lệ thai ngoài ý muốn và tỷ lệ nạo phá thai,nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan trong nhóm phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/