THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH Ở TRẺ EM DƯỚI 12 THÁNG TUỔI

THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH Ở TRẺ EM DƯỚI 12 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021
Nông Diệu Thuấn1, Lê Thị Thanh Hoa2,
1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật ỉnh Cao Bằng
2 Đại học y dược Thái Nguyên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch của trẻ em dưới 12 tháng tuổi tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, thiết kế cắt ngang trên 545 trẻ thông qua phỏng vấn trực tiếp người nuôi dưỡng chính và sổ tiêm chủng. Kết quả nghiên cứu: cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin là 88,8% và tiêm đầy đủ, đúng lịch là 36,3%. Như vậy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin còn thấp.
Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981. Trong nhiều năm tỷ lệ bao phủ trong nhóm trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% [3]. Tuy nhiên bên cạnh thành quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, trong những năm gần đây, vẫn có sự bùng phát dịch của một số bệnh đã có vắc xin ở một số địa phương đặc biệt phải kể đến dịch sởi xảy ra cuối năm 2014 và dịch bạch hầu ở các tỉnh Tây Nguyên năm 2020 là rất đáng báo động đa số ca mắc không ro tiền sử tiêm chủng hoặc không được tiêm vắc
xin dự phòng [2], [8]. Huyện Bảo Lâm là một huyện miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng, nằm xa trung tâm thành phố. Người dân chủ yếu là dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc tìm hiểu thực trạng tiêm chủng mở rộng của huyện Bảo Lâm là rất cần thiết, do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu này mục tiêu: Mô tả thực trạng tiêm chủng mở rộng đầy đủ

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02625

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng đúng lịch, trẻ em, vắc xin
Tài liệu tham khảo
1. Lê Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Khắc Minh và cộng sự (2016), “Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của trẻ dưới 12 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng năm 2015”, Tạp chí Y học dự phòng, XXVI (14(187) số đặc biệt), tr. 209-217.
2. Cục Y tế dự phòng (2020), Dịch bệnh Bạch hầu và các biện pháp phòng chống chủ yếu, Hội nghị báo cáo công tác phòng chống dịch, Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Bộ Y tế.
3. Dự án tiêm chủng mở rộng (2012), Thành quả 25 năm tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam.
4. Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thanh và Nguyễn Khắc Minh (2015), “Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 12 tháng tuổi tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng năm 2014”, Tạp chí Y học dự phòng, 11 (25), tr. 71-77.
5. Hồ Thị Ly Lan (2020), “Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ dưới 1 tuổi và một số yếu tố ảnh hưởng tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2020”, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, 5 (1), tr. 115-122.
6. Phí Thị Hương Liên và Nguyễn Nhật Cảm (2017), “Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi và yếu tố liên quan tại khu vực thành thị thành phố Hà Nội, năm 2016”, Tạp chí Y học dự phòng, 27 (6), tr. 118-125.
7. Nguyễn Hồ Mai (2019), Thực trạng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội năm 2019, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.
8. Trần Thanh Tú, Phạm Thị Lan Liên và Trần Thị Huyền Trang (2017), “Nghiên cứu đặc điểm miễn dịch và một số yếu tố nguy cơ mắc sởi nặng ở trẻ em năm 2014”, Tạp chí nghiên cứu và thực hành Nhi khoa, Số 2 (10-2017), tr. 26 – 33.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/