TRIỆU CHỨNG ĐAU Ở BỆNH NHÂN PARKINSON KHỞI PHÁT SỚM: TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

TRIỆU CHỨNG ĐAU Ở BỆNH NHÂN PARKINSON KHỞI PHÁT SỚM: TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
Đặng Thị Huyền Thương1, Nguyễn Mạnh Tuấn2, Hà Ngọc Lê Uyên1, Võ Ngọc Chung Khang1, Trần Ngọc Tài1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Đau là một triệu chứng ngoài vận động thường gặp ở bệnh nhân Parkinson nhưng thường không được nhận biết và điều trị đầy đủ. Hiện tại chưa có nghiên cứu nào về đau ở phân nhóm bệnh nhân Parkinson khởi phát sớm.

Mục tiêu: Xác định tần suất, độ nặng của triệu chứng đau, các loại đau và các yếu tố liên quan đến triệu chứng đau ở phân nhóm bệnh nhân Parkinson khởi phát sớm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 89 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh Parkinson khởi phát sớm theo tiêu chuẩn của MDS 2015, tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM từ tháng 11/2019 đến tháng 06/2020.

Kết quả: 74,2% bệnh nhân có triệu chứng đau. Điểm KPPS (the Kings Parkinsons Disease Pain Scale) trung bình là 10,78 ± 14,20 (0-69). Đau cơ xương là loại đau phổ biến nhất (49,4%), theo sau đó là đau rễ thần kinh (31,5%). Điểm MDS-UPDRS phần III cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân có triệu chứng đau. Điểm KPPS tổng cộng không liên quan đến độ nặng của bệnh nhưng độ nặng của đau ban đêm và đau rễ thần kinh cao hơn ở nhóm bệnh nhân giai đoạn trung bình – nặng. Nghiên cứu ghi nhận mối tương quan trung bình giữa điểm NMSS phần mệt mỏi/giấc ngủ với điểm KPPS.

Kết luận: Đau là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân Parkinson khởi phát sớm. Các rối loạn về giấc ngủ và sự mệt mỏi liên quan đến độ nặng của đau.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00230

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/