AIIMS MAMC giáo trình X quang chẩn đoán toàn tập 3 tập

AIIMS MAMC giáo trình X quang chẩn đoán toàn tập, Giáo trình toàn tập về X quang chẩn đoán là một bộ sách ba tập lớn về các kỹ thuật hình ảnh thông thường và mới lạ để chẩn đoán một loạt các ca bệnh

Tập đầu tiên cuốn sách bao gồm Thần kinh học,  đầu và cổ, những tiến bộ gần đây và vật lý ứng dụng trong hình ảnh

Tập thứ hai bao gồm ngực và tim mạch, đường tiêu hóa và gan, hình ảnh bộ phận sinh dục

Tập thứ ba bao gồm hình ảnh Nhi khoa, hình ảnh Cơ xương khớp, bao gồm hình ảnh về cho xương,mô mềm và bệnh khớp và hỉnh ảnh Vú bao gồm vai trò chụp nhũ ảnh

AIIMS MAMC giáo trình X quang chẩn đoán toàn tập thảo luận về các phương thức hình ảnh khác nhau và tiềm năng cho việc sử dụng tương lai. Cuốn sách được tăng cường bởi 6250 hình ảnh minh họa, làm cho nó trở thành tài nguyên lý tưởng cho nội trú X quang bác sĩ thực hành trong lĩnh vực X quang

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

100.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Aiims Mamc – Pgi's Comprehensive Textbook of Diagnostic Radiology 3 Volumes 

AIIProduct details
Hardcover: 3500 pages
Publisher: Jaypee Brothers Medical Pub; 1 edition (May 20, 2017)
Language: English
ISBN-10: 935250187X
ISBN-13: 978-9352501878

You may also like...

1 Response

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/