BENENSON, CÁC TRIỆU CHỨNG, HỘI CHỨNG CƠ XƯƠNG KHỚP 

BENENSON, CÁC TRIỆU CHỨNG, HỘI CHỨNG CƠ XƯƠNG KHỚP .Cơ xương khớp: Các triệu chứng và hội chứng sắp xếp các bệnh lý cơ xương khớp dưới hình thức các hội chứng như sự kết hợp ổn định của các triệu chứng, và liên kết những biểu hiện về mặt hình thái. 

Biểu hiện lâm sàng của các bệnh lý cơ xương khớp này cung cấp một khuôn khổ sư phạm cho chẩn đoán phân biệt trong thực hành lâm sàng.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Để hỗ trợ giảng viên và sinh viên, giáo sư Efim Benenson cũng cung cấp các thuật toán của lý luận lâm sàng dựa trên hình thái và sinh lý bệnh. 

Định hướng thực tế của Giáo sư Benenson, phương pháp tiếp cận sư phạm, và tổ chức sáng tạo trong những bệnh cơ xương khớp là một trợ giúp chẩn đoán có giá trị cho các bác sĩ lâm sàng cơ xương khớp và những người giảng dạy, đào tạo về cơ xương khớp. 

Độc giả cũng được khuyến cáo tìm hiểu thêm về cuốn sách đồng hành của Giáo sư Benensons, Cơ xương khớp: Các Kịch bản lâm sàng.

BENENSON, CÁC TRIỆU CHỨNG, HỘI CHỨNG CƠ XƯƠNG KHỚP

TÓM TẮT

Rheumatology: Symptoms and Syndromes

Efim Benenson

Price: $29.95

Paperback: 237 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (November 1, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1849964610

ISBN-13: 978-1849964616

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/