GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 3E

GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 3E ( The Topol Solution: Textbook of Cardiovascular Medicine, Third Edition )
Giải pháp Topol cung cấp cho bạn một bản in hoàn chỉnh và gói phần mềm đa phương tiện bao gồm sách giáo trình Y học tim mạch, ấn bản thứ ba, DVD, và truy cập các nguồn tài nguyên trực tuyến.
Cập nhật và sửa đổi toàn diện bởi các chuyên gia tim mạch nổi tiếng quốc tế, cuốn giáo trình bán chạy của Tiến sĩ Topol cung cấp một cái nhìn toàn diện, hiện đại của mọi lĩnh vực tim mạch : phòng ngừa bệnh tim mạch, tim mạch lâm sàng, hình ảnh học tim mạch; điện sinh và máy tạo nhịp; Tim mạch can thiệp và phẫu thuật xâm lấn; Suy tim và các kỹ thuật phẫu thuật ghép tim ; tim mạch học phân tử và Y-sinh học mạch máu.
Cuốn sách này là cần thiết do sự thay đổi nhanh chóng của lĩnh vực này và nó đáp ứng mục tiêu cung cấp một đánh giá toàn diện tất cả các khía cạnh của y học tim mạch …
Đây là một hướng dẫn có thẩm quyền, cập nhật, toàn diện, cần thiết trong lĩnh vực này, mỗi chương sách đều được biên soạn bới các chuyên gia hàng đầu thế giới được công nhận trong lĩnh vực này. Nó có nhiều điểm mạnh khi so sánh với các tài liệu tham khảo khác trong lĩnh vực này.

List Price:

$247.07 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 3E
TÓM TẮT
The Topol Solution: Textbook of Cardiovascular Medicine, Third Edition with DVD, Plus Integrated Content Website
Eric J. Topol, Robert M. Califf, Eric N. Prystowsky, James D. Thomas, Paul D. Thompson
Price: $247.07
Hardcover: 1664 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 3 Har/Dvdr edition (October 19, 2006)
Language: English
ISBN-10: 0781770122
ISBN-13: 978-0781770125
Product Dimensions: 11.2 x 8.7 x 2 inches
Shipping Weight: 7.4 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/