Tagged: tài liệu tim mạch

Điều trị bệnh nhân suy tim nặng bằng máy tạo nhịp tái đồng bộ tim

Điều trị bệnh nhân suy tim nặng bằng máy tạo nhịp tái đồng bộ tim

Luận án Điều trị bệnh nhân suy tim nặng bằng máy tạo nhịp tái đồng bộ tim.Suy tim (ST) là trạng thái bệnh lý trong đó cung lượng tim không đủ đáp ứng với nhu cầu của cơ thể về mặt oxy trong...

LANGE SINH LÝ HỌC TIM MẠCH 6E

LANGE SINH LÝ HỌC TIM MẠCH  6E  ( Cardiovascular Physiology ) Đây là một cuốn sách trực tiếp hướng đến đối tượng là bác sĩ lâm sàng cũng như sinh viên Y khoa, cung cấp...

GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 3E

GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 3E ( The Topol Solution: Textbook of Cardiovascular Medicine, Third Edition ) Giải pháp Topol cung cấp cho bạn một bản in hoàn chỉnh và gói phần mềm đa phương...

Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 11e [2018]

Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 11e [2018]. Braunwald Giáo trình bệnh tim mạch là nguồn tham khảo không  thể thiếu của bạn, cung cấp câu trả lời có thẩm quyền đối với mọi...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/