Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 11e [2018]

Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 11e [2018]. Braunwald Giáo trình bệnh tim mạch là nguồn tham khảo không  thể thiếu của bạn, cung cấp câu trả lời có thẩm quyền đối với mọi khía cạnh của tim mạch hiện đại. Braunwald Giáo trình bệnh tim mạch là tham khảo không thể thay thế cung cấp hầu hết các câu trả lời cho mỗi khía cạnh của tim mạch học đương đại. Nó sẽ giúp bạn ứng dụng những kiến thức mới nhất trong thực hành hằng ngày, các kỹ thuật hình ảnh, dược lý học, tim mạch học can thiệp, điện sinh lý học của tim và nhiều chủ đề khác.

Phiên bản 2018 với sự bổ sung hơn 10 chương mới

Với cập nhật sâu rộng toàn bộ cuốn sách, và các đóng góp từ các chuyên gia tim mạch toàn cầu, Braunwald là nền tảng của thực hành hiệu quả.

List Price:

$251.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hardcover: 2128 pages

Publisher: Elsevier; 11 edition (March 6, 2018)

Language: English

ISBN-10: 0323463428

ISBN-13: 978-0323463423

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/