TỔNG QUAN VỀ TIM MẠCH HỌC CAN THIỆP 2E

TỔNG QUAN VỀ TIM MẠCH HỌC CAN THIỆP 2E  ( ABC of Interventional Cardiology (ABC Series) )

Phiên bản mới được cập nhật đầy đủ của cuốn sách Tổng quan về Tim mạch can thiệp là một hướng dẫn thực tế cho những người không chuyên.

Nó trình bày các khía cạnh phức tạp của tim mạch can thiệp một cách rõ ràng và súc tích, và giải thích các biện pháp can thiệp khác nhau cho bệnh mạch vành, bệnh van tim và cấu trúc, và điện sinh, được sắp xếp dựa theo các thiết lập lâm sàng.

Tổng quan về Tim mạch can thiệp bao gồm các kiến thức cốt lõi về kỹ thuật và quản lý, và làm nổi bật những cơ sở bằng chứng.

Minh họa đầy màu sắc trong suốt cuốn sách, với những hình ảnh mới và đồ họa, bao gồm bằng chứng quan trọng và hướng dẫn, điều trị bằng thuốc và các thiết bị mới, với các khuyến nghị để đọc thêm và các nguồn lực bổ sung trong mỗi chương. Nó là một tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ đa khoa, các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sinh viên y khoa, nhân viên khoa tim mạch can thiệp và y tá khoa tim mạch.

List Price:

$51.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TỔNG QUAN VỀ TIM MẠCH HỌC CAN THIỆP 2E

THÔNG TIN

ABC of Interventional Cardiology (ABC Series)

Ever D. Grech

Price: $36.76

Paperback: 120 pages

Publisher: BMJ Books; 2 edition (January 11, 2011)

Language: English

ISBN-10: 1405170670

ISBN-13: 978-1405170673

Product Dimensions: 8.7 x 0.3 x 10.8 inches

Shipping Weight: 14.1 ounces

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/