SUY TIM TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG  

SUY TIM TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG  ( Heart Failure in Clinical Practice )

Trải qua nhiều năm, có rất nhiều những tiến bộ đã đạt được trong chẩn đoán và quản lý hội chứng suy tim, giai đoạn cuối cùng của hầu hết các bệnh lý tim mạch. Trong khi triển vọng cho những bệnh nhân suy tim đã được cải thiện rõ rệt, thì việc phòng ngừa điều kiện này vẫn chỉ đạt được rất ít tiến triển và vẫn còn rất nhiều việc phải làm để trì hoãn quá trình bệnh lý và làm giảm các triệu chứng.

Điều này không thể đạt được mà không có những nghiên cứu chất lượng cao, đặc biệt đi sâu vào các nguyên nhân của suy tim và tiến triển của nó từ các điều kiện ít nghiêm trọng hơn. Cùng với sự ngày càng phổ biến của suy tim, thì cũng ngày càng tăng nhu cầu cho các bác sĩ lâm sàng trong việc cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng sớm do đó có thể chẩn đoán sớm và có biện pháp quản lý kịp thời.

Suy tim trong thực hành lâm sàng cung cấp một bộ công cụ cho các thầy thuốc lâm sàng, giúp họ chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân với nghi ngờ mắc suy tim. Các thuật toán và sơ đồ được cung cấp cho phép minh họa một bản chụp trong việc ra các quyết định liên quan đến việc quản lý những người bệnh này. Các vấn đề còn gây tranh cãi hơn được đề cập trong các chương trong cuốn sách này với mục đích kích thích các bác sĩ tư duy và thảo luận các ý tưởng về những vấn đề đó.

List Price:

$51.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SUY TIM TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TÓM TẮT

Heart Failure in Clinical Practice

Michael Y. Henein

Price: $49.95

Paperback: 334 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (November 4, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1849961522

ISBN-13: 978-1849961523

Product Dimensions: 6.1 x 0.7 x 9.2 inches

Shipping Weight: 1.4 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/