LANGE SINH LÝ HỌC TIM MẠCH 6E

LANGE SINH LÝ HỌC TIM MẠCH  6E  ( Cardiovascular Physiology )

Đây là một cuốn sách trực tiếp hướng đến đối tượng là bác sĩ lâm sàng cũng như sinh viên Y khoa, cung cấp cho họ một cách thức có hiệu quả cao để học tập sinh lý học, với các kiến thức nền tảng để hiểu được các vấn đề lâm sàng tim mạch. Một tham khảo tuyệt hảo dành cho các bác sĩ lâm sàng tim mạch, nội khoa để luôn đi cùng những cập nhật các tiến bộ và phát triển mới nhất trong lĩnh vực đang phát triển liên tục này.

+ Sách cung cấp một con đường ngắn nhất và rõ ràng nhất để nắm bắt các khái niệm và chức năng của sinh lý học tim mạch

+ Rực rỡ bởi những minh họa chất lượng cao về các cơ chế và vai trò của các trạng thái bệnh lý

+ Liên kết sinh lý học tim mạch đến chẩn đoán và điều trị

+ Tóm tắt các khái niệm quan trọng ở cuối mỗi chương

+ Cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng

+ Cung cấp thông tin mới về các quá trình tế bào, máu và sự hình thành cục máu đông, các chức năng của hệ thống đóng, sinh lý điện tim, các vấn đề lâm sàng như suy tim tâm thu và tâm trương,v.v..

+ Mở rộng bao quát về sự tăng trưởng, lão hóa và các vấn đề về giới tính

+ Cung cấp một tham khảo lý tưởng để ôn luyện USMLE Step 1

+ Trau dồi việc học tập với các câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương

+ Một phụ lục mới

+ Các biểu đồ, câu hỏi tự lượng giá ở cuối mỗi chương cùng các tham khảo tài liệu cập nhật

List Price:

$189.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

LANGE SINH LÝ HỌC TIM MẠCH  6E

TÓM TẮT

Cardiovascular Physiology

LANGE Physiology Series

David Mohrman

Paperback: 256 pages

Publisher: McGraw-Hill Medical;

6 edition (March 27, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0071465618

ISBN-13: 978-0071465618

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/