CỘNG HƯỞNG TỪ TIM VÀ CÁC MẠCH MÁU (

CỘNG HƯỞNG TỪ TIM VÀ CÁC MẠCH MÁU ( MRI of the Heart and Vessels )

Trong những năm gần đây phương pháp tạo hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) đã làm giàu tiềm năng công nghệ sẵn có cho các đặc tính của bệnh lý tim mạch, tăng thêm lợi thế đáng kể cho các kỹ thuật không xâm lấn khác. Kỹ thuật này có bản chất kỹ thuật số và giảm phụ thuộc vào người điều hành, cho phép thực hiện phân tích hình ảnh một cách định lượng và tái sản xuất.

Việc sử dụng năng lượng ion hóa không tác động bất lợi đến môi trường và không ảnh hưởng đến kỹ thuật viên và bệnh nhân làm cho kỹ thuật MRI chiến thắng khi đánh giá tỷ lệ rủi ro-lợi ích  so với các phương pháp tạo hình ảnh khác.

Giá trị chẩn đoán của MRI đang ngày càng gia tăng và với những cải tiến vốn có cho phép xây dựng hình ảnh hai và ba chiều ,MRI đóng một vai trò chính trong sự hiểu biết sinh lý bệnh học và mô bệnh học của một số lượng lớn các bệnh lý liên quan đến tim và các mạch máu.

Cuốn sách này giúp ích cho các chuyên gia kỹ thuật MRI đang tìm kiếm thông tin kỹ thuật cụ thể và các bác sĩ lâm sàng, những người muốn có một sự hiểu biết tốt hơn về những lợi thế chẩn đoán và quản lý mà MRI có thể cung cấp.

List Price:

$151.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CỘNG HƯỞNG TỪ TIM VÀ CÁC MẠCH MÁU

TÓM TẮT

MRI of the Heart and Vessels

Massimo Lombardi, Carlo Bartolozzi, M. Walker, L. Donato

Hardcover: 402 pages

Publisher: Springer; 1 edition (April 13, 2005)

Language: English

ISBN-10: 8847003067

ISBN-13: 978-8847003064

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/