TIẾP CẬN LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA 2E

TIẾP CẬN LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA 2E 2012.Với cập nhật bao gồm các thuật toán hỗ trợ tim phổi nâng cao (ACLS), Giới thiệu về Lâm Sàng Cấp Cứu Nội khoa là một nguồn lực rất cần thiết đối với các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực đầy thử thách này. Các tác giả sử dụng một phương pháp tiếp cận mới, mô tả chi tiết các phương pháp tốt nhất và mới nhất, bao gồm việc đánh giá bệnh nhân ban đầu, các chẩn đoán phân biệt, giải quyết vấn đề và quản lý dựa trên các triệu chứng.

Không giống như các sách giáo trình khác, trong đó chẩn đoán đã được biết đến, cuốn sách này tiếp cận vấn đề lâm sàng của bệnh nhân mà trước đó chưa có hiểu biết đầy đủ của chẩn đoán xác định cuối cùng. Nó cung cấp một sự hiểu biết về làm thế nào để tiếp cận bệnh nhân với những điều kiện không có sự khác biệt, đặt những câu hỏi đúng, thu thập dữ liệu bệnh sử, sử dụng các kỹ năng khám sức khỏe, sắp xếp thông tin và giải thích thí nghiệm và X quang.

Nó cung cấp các chiến lược quản lý, bao gồm cả những kinh nghiệm lâm sàng và tóm tắt cho mỗi chủ đề được đề cập. Cuốn sách được trình bày bởi nhiều tác giả, trong đó mỗi người đóng góp được lựa chọn vì những kinh nghiệm và kỹ năng tuyệt vời trong giảng dạy cũng như là các chuyên gia được quốc tế công nhận trong các chuyên khoa của họ.

Năm Xuất bản:

      2012

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TIẾP CẬN LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA 2E

TRÍCH DẪN

An Introduction to Clinical Emergency Medicine: Guide for Practitioners in the Emergency Department

Swaminatha V. Mahadevan, Gus M. Garmel

Price : $49.00

File Size: 93403 KB

Print Length: 910 pages

Language: English

Xem thêmAtlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/