HÌNH ẢNH HỌC TIM MẠCH CHO THỰC HÀNH LÂM SÀNG

HÌNH ẢNH HỌC TIM MẠCH CHO THỰC HÀNH LÂM SÀNG ( Stephen J. Nicholls, Stephen G. Worthley )

Được biên soạn bởi hai chuyên gia tim mạch và nhận được sự đóng góp của hơn 30 chuyên gia khác, Hình ảnh học tim mạch trong thực hành lâm sàng là một hướng dẫn thiết yếu cho các học viên và bác sĩ nội trú tim mạch.

Sách cung cấp thông tin cập nhật về cách thức tích hợp các phương thức tạo ảnh vào thực hành lâm sàng.

Trình bày trong một định dạng dễ đọc để tham khảo nhanh chóng và hiểu rõ vấn đề, Hình ảnh học tim mạch cho thực hành lâm sàng giới thiệu các kịch bản lâm sàng cho các ứng dụng thực tế và với hơn 200 hình ảnh và minh họa làm cho cuốn sách này trở thành một văn bản trực quan.

Dễ tra cứu, nhiều thông tin, súc tích và toàn diện, nhỏ gọn và di động, Hình ảnh học tim mạch cho thực hành lâm sàng là một tham khảo tuyệt hảo dành cho các bác sĩ lâm sàng tim mạch bận rộn.

List Price:

$112.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

HÌNH ẢNH HỌC TIM MẠCH CHO THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TÓM LƯỢC

Cardiovascular Imaging for Clinical Practice

Stephen J. Nicholls, Stephen G. Worthley

Price: $112.95

Paperback: 350 pages

Publisher: Jones & Bartlett Publishers;

1 edition (March 8, 2010)

Language: English

ISBN-10: 0763756229

ISBN-13: 978-0763756222

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/