BỆNH HỌC TÂM THẦN NHI KHOA GIẢN YẾU 2E

BỆNH HỌC TÂM THẦN NHI KHOA GIẢN YẾU 2E 2016.Tổng quan toàn diện và ngắn gọn về Tâm thần học Nhi khoa, bao quát các học thuyết, đánh giá và điều trị cũng như các vấn đề và xu hướng phát triển trong lĩnh vực này. Kiến thức cần biết về bệnh học Tâm thần Nhi khoa cung cấp cho các sinh viên và bác sĩ lâm sàng một tổng quan toàn diện về các khái niệm quan trọng, các vấn đề và xu hướng quan trọng trong lĩnh vực này. Giáo trình bao trùm các học thuyết chính, thực hành đánh giá, các chương về các rối loạn cụ thể trong các nhóm tuổi và bao quát các chủ đề như tính đa dạng, lạm dụng và li hôn.

Như một phần cuả loạt sách Kiến thức cần biết về khoa học hành vi, cuốn sách cung cấp các thông tin về sức khỏe tâm thần mà các bác sĩ cần biết để hiểu, thực hành có hiệu quả và hợp đạo đức trong môi trường chăm sóc sức khỏe hành vi. Mỗi chương súc tích giới thiệu các điểm nhấn về các khái niệm chủ chốt, các bảng biểu tóm tắt và các hình minh họa, cũng như các câu hỏi tự lượng giá giúp bạn đánh giá và tăng cường nắm bắt những thông tin được cung cấp.

Kiến thức cần biết về bệnh học Tâm thần Nhi khoa là nguồn duy nhất có sẵn cô đọng các chủ đề trong lĩnh vực này vào một tham khảo ngắn gọn, dễ đọc để tra cứu nhanh và thuận tiện. Một hướng dẫn tuyệt hảo để học tập cũng như là một tham khảo thuận tiện cho các chuyên gia tâm thần học.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/