ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO, LÝ THUYẾT DIỄN GIẢI

ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO, LÝ THUYẾT DIỄN GIẢI ( Twelve-Lead Electrocardiography: Theory and Interpretation )

Đây là phiên bản đã được sửa đổi toàn diện và cập nhật của công trình chủ yếu được dùng để giảng dạy các chuyên gia y tế ứng dụng điện tâm đồ 12 chuyển đạo trong thực hành lâm sàng hằng ngày. Nó liên quan đến việc phân tích hình thái của các dạng sóng ECG nhằm chẩn đoán nhiều điều kiện không liên quan đến nhịp, bao gồm thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim cấp, và phì đại cơ tim.

Hầu hết các cuốn sách khác về giải thích hình thái học dành cho những người không được đào tạo chuyên sâu về tim mạch học dựa trên sức nặng của các hình mẫu điện tâm đồ sẵn có. Cuốn sách này là độc nhất vì kỹ thuật khác biệt của nó, dẫn người đọc thông qua các nguyên lý điện sinh lý học dễ hiểu, và sau đó cho phép họ tự mình suy luận được một dải điện tâm đồ 12 chuyển đạo sẽ như thế nào dưới hàng loạt bối cảnh khác nhau.

List Price:

$44.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO, LÝ THUYẾT DIỄN GIẢI

TRÍCH DẪN

Twelve-Lead Electrocardiography: Theory and Interpretation

D. Bruce Foster

List Price: $44.95

Paperback: 184 pages

Publisher: Springer; 2nd edition (March 19, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1846285925

ISBN-13: 978-1846285929

Product Dimensions: 7 x 0.4 x 10 inches

Shipping Weight: 13.6 ounces

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/