HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 3E

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 3E  ( The Complete Guide to Ecgs )

Hướng dẫn toàn tập về Điện tâm đồ đã được phát triển như một phương tiện độc đáo và thiết thực cho các bác sĩ lâm sàng, sinh viên Y đa khoa, và chuyên gia y tế khác để nâng cao kỹ năng giải thích điện tim đồ.

Với định dạng mang tính tương tác cao và thông tin toàn diện, nó cũng phù hợp cho các bác sĩ chuẩn bị cho kỳ thi Nội khoa, kiểm tra trình độ phân tích điện tâm đồ, và các kỳ thi khác đòi hỏi phải giải thích ECG.

+ Tổng số 89 trường hợp điện tim .

+ Phần tự đánh giá mới : các câu đố khó với các dấu hiệu đánh lừa;

+ Hơn 1000 câu hỏi và câu trả lời liên quan đến giải thích điện tâm đồ

+ Mở rộng phần : “Tiêu chuẩn của điện tâm đồ”

+ Các cách tiếp cận giải thích ECG và chẩn đoán phân biệt điện tâm đồ.

List Price:

$189.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 3E

THÔNG TIN

The Complete Guide to Ecgs

H. O’Keefe, Stephen C. Hammill, Mark S. Freed

Paperback: 569 pages

Publisher: Physicians Press; 3 edition

Language: English

ISBN-10: 1890114359

ISBN-13: 978-1890114350

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/