ĐAU TỦY XƯƠNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN

ĐAU TỦY XƯƠNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN .Trong thập kỷ qua đã có sự gia tăng rất lớn trong kiến thức về đa u tủy xương và các rối loạn liên quan, phản ánh trong việc xuất bản hơn 5000 bài viết về chủ đề này trên các tạp chí khoa học. Phần lớn những điều này đã xảy ra như các công nghệ mới đã làm cho nó có thể cải tiến các nghiên cứu về nhiễm sắc thể và gen và có được thông tin về biểu hiện gen. Microarray(Gen chíp) là giai đoạn đầu của nó nhưng đã có được mô hình mô tả có thể có ý nghĩa tiên lượng.

Tác động của các bất thường nhiễm sắc thể nay đã rõ ràng hơn trước, và sự tương tác phức tạp giữa các tế bào chất, cơ chất, các tế bào u tủy, và các cytokine và thụ thể của chúng cũng đã được giải thích tốt hơn. Những nỗ lực đã được thực hiện để sử dụng kiến thức mới trong việc phát triển liệu pháp nhắm mục tiêu, mặc dù kết quả vẫn còn khiêm tốn, một số cải tiến đã đạt được với thalidomide và các chất tương tự, cũng như với các chất ức chế proteasome. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để tham khảo toàn diện mới này xuất hiện.

Năm Xuất bản:

      2005

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ĐAU TỦY XƯƠNG VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN

TÓM TẮT

Multiple Myeloma and Related Disorders

Gahrton, Brian G. M. Durie, Diana M. Samson

Price: $225.00

Hardcover: 428 pages

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/