Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp truyền thông chủ động trong phòng chống ngộ độc nấm độc tại tỉnh Sơn La năm 2015

Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp truyền thông chủ động trong phòng chống ngộ độc nấm độc tại tỉnh Sơn La năm 2015
Evaluating effectiveness of active communication in the prevention of poisonous mushroom poisoning in Son La, 2015
Tác giả: Cao Văn Trung, Phạm Duy Tường, Phạm Ngọc Khanh
Tóm tắt:
Ngộ độc nấm độc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ngộ độc thực phẩm tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cũng như tại tỉnh Sơn La. Chương trình can thiệp bằng mô hình truyền thông chủ động được triển khai tại 2 xã Chiềng Chăn và Chiềng Chung của huyện Mai Sơn. Sau 1 năm triển khai can thiệp kiến thức hiểu nhận biết đúng về nấm và sự ngộ độc nấm của người dân về an toàn thực phẩm, nấm độc và xử trí cấp cứu sau khi bị ngộ độc nấm độc tại 2 xã can thiệp Chiềng Hặc và Chiềng Khoi cao hơn tại 2 xã không can thiệp Chiềng Chăn và Chiềng Chung, kết quả nghiên cứu chứng minh được hiệu quả của các hoạt động can thiệp đã triển khai tại các xã nghiên cứu này.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/