ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN (Surgical Treatment of Colorectal Liver Metastases )

Phẫu thuật vẫn là tiêu chuẩn vàng của điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan. Việc quản lý bệnh nhân ung thư đã có một sự tiến bộ đáng kể trong những năm qua: công cụ chẩn đoán chính xác hơn và phác đồ hóa trị liệu hiệu quả hơn đã được giới thiệu và chỉ định phẫu thuật đã được mở rộng. Một kế hoạch điều trị đa chuyên khoa lồng ghép giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, liên quan đến bác sĩ chuyên khoa ung thư, X-quang, chuyên gia tiêu hóa gan mật.

Tuy nhiên, nhiều đề tài vẫn còn đang tranh cãi. Trong cuốn sách này tất cả các khía cạnh của điều trị phẫu thuật đại trực tràng di căn gan được phân tích dựa trên một phân tích một cách có hệ thống cập nhật của Y văn. Mục đích của cuốn sách này là để cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa ung thư  và bác sĩ chuyên khoa X-quang một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan.

List Price:

$270.47 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ĐIỀU-TRỊ-PHẪU-THUẬT-UNG-THƯ-ĐẠI-TRỰC-TRÀNG-DI CĂN

TÓM TẮT

Surgical Treatment of Colorectal Liver Metastases

Lorenzo Capussotti

Hardcover: 196 pages

Publisher: Springer; 1st edition (December 23, 2010)

Language: English

ISBN-10: 8847018080

ISBN-13: 978-8847018082

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/