GIÁO TRÌNH GAN MẬT TOÀN TẬP, TỪ KHOA HỌC CƠ BẢN ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG 3E

GIÁO TRÌNH GAN MẬT TOÀN TẬP, TỪ KHOA HỌC CƠ BẢN ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG 3E ( Textbook of Hepatology: 2 Volume Set, From Basic Science to Clinical Practice )

Một hướng dẫn toàn diện và cập nhật về bệnh học Gan mật, dành cho các thầy thuốc lâm sàng và các nhà khoa học cơ bản.

Cuốn sách này trước đây được đặt tên là Giáo trình gan học lâm sàng Oxford, cuốn sách này được chia thành 2 tập nay được xuất bản bởi NXB Blackwell. Nó bao quát các khoa học cơ sỏe, lâm sàng và chuyển thể các nghiên cứu hay phát hiện nghiên cứu mới vào ứng dụng thực tiễn lâm sàng.

Được biên soạn bởi 10 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gan mật và các bệnh lý gan mật, cùng với sự đóng góp tuyệt vời từ hơn 200 thầy thuốc trên thế giới, bộ sách này là một tham khảo mang tính chất toàn cầu, dựa trên bằng chứng và bao quát toàn diện các chủ đề, mang tính khách quan, sẽ đem đến cho bạn khoa học và thực hành lâm sàng tốt nhất được thảo luận bởi các tác giả tốt nhất.

Xem thêm : WILEY, SINH HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC GAN 5E

Nó bao gồm các chuyên đề độc nhất về :

+ Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gan

+ Các bệnh lý công nghiệp ảnh hưởng đến gan

+ Ảnh hưởng của các bệnh lý của các hệ thống khác đến gan

+ Ảnh hưởng bệnh lý của gan lên các hệ thống khác

Nó lớn hơn và mở rộng hơn các cuốn sách khác và thảo luận các khu vực khác theo chiều sâu như tế bào gốc, di truyền, hệ gen, proteomics, cấy ghép, toán học và nhiều vấn đề khác,…

List Price:

$270.47 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

GIÁO TRÌNH GAN MẬT TOÀN TẬP, TỪ KHOA HỌC CƠ BẢN ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG 3E

TÓM TẮT

Textbook of Hepatology: 2 Volume Set, From Basic Science to Clinical Practice

Juan Rodes, Jean-Pierre Benhamou, Andres Blei, Juerg Reichen, Mario Rizzetto

Hardcover: 2360 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 3 edition (September 4, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1405127414

ISBN-13: 978-1405127417

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/