Duy trì thói quen hoạt động thể lực làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành Việt Nam

Duy trì thói quen hoạt động thể lực làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành Việt Nam
Habitual physical activity associated with lower risk of type 2 diabetes in Vietnamese adults
Tác giả: Nguyễn Thành Chung, Ngũ Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Thi Thơ, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Thói quen hoạt động thể lực có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 ở người trưởng thành. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng nghiên cứu đề cập đến yếu tố này đối với người Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mối quan hệ giữa thói quen hoạt động thể lực và nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 ở người trưởng thành ở Thành phố Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu gồm 599 người mắc ĐTĐ týp 2 và 599 người không có bệnh này tại Hà Nội, tuổi từ 40 đến 65. Nghiên cứu bệnh chứng dựa vào bệnh viện. Sau khi khử các yếu tố gây nhiễu, thói quen hoạt động thể lực trung bình với mức trên 5 giờ/tuần làm giảm nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 xuống 28% so với nhóm hoạt động ít hơn 3 giờ/tuần (OR= 0,72; 95%CI: 0,53-0,98). Thói quen hoạt động thể lực trung bình làm giảm nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 ở người trưởng thành Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *