Dự báo tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán ở đối tượng trên 45 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa theo thang điểm Findrisc

Dự báo tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán ở đối tượng trên 45 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa theo thang điểm Findrisc
Prediction of undiagnosed diabetes and prediabetes by Findrisc scale in subjects over 45 years old in Khanh Hoa province
Tác giả: Viên Quang Mai, Nguyễn Văn Đạt, Lê Hoàng Thiệu, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Thái Hùng, Trần Nam Quân, Nguyễn Hữu Châu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng thang điểm FINDRISC có điều chỉnh BMI và vòng bụng theo tiêu chuẩn Châu Á trên đối tượng từ 45 tuổi trở lên nhằm dự báo nguy cơ đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 trong 10 năm tới (2026) và một số yếu tố liên quan trong và ngoài thang điểm FINDRISC trên đối tượng tiền ĐTĐ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dự báo cho quần thể nghiên cứu đến năm 2026 nguy cơ mắc ĐTĐ ở người bình thường tăng thêm 3,15%, nhóm người tiền ĐTĐ tăng thêm 4,62% và tỷ lệ ĐTĐ là 13,5%. Dựa vào điểm cắt của đường cong Roc: tuổi, BMI, chỉ số vòng bụng, vận động thể lực, tiền sử tăng huyết áp, thân nhân mắc ĐTĐ là các yếu tố liên quan trong thang điểm FINDRISC; huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, mức mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể là các yếu tố liên quan ngoài thang điểm. Do đó, mức mỡ nội tạng và tỷ lệ mỡ cơ thể là hai yếu tố liên quan đái tháo đường cần đưa vào yếu tố nguy cơ ĐTĐ và nên áp dụng thang điểm FINDRISC điều chỉnh theo tiêu chuẩn Châu Á rộng rãi trong cộng đồng.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *