Chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ năm đầu tiên sau chẩn đoán tại thành phố Huế

Chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ năm đầu tiên sau chẩn đoán tại thành phố Huế
Treatment cost of stroke patients in the first year after diagnosis in Hue city
Tác giả: Bùi Thị Mỹ Hạnh, Trần Minh Huân, Nguyễn Thị Đăng Thư, Nguyễn Hoàng Lan
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm ước tính chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ năm đầu tiên sau chẩn đoán tại thành phố Huế và tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện năm 2016 trên 125 bệnh nhân đột quỵ. Chi phí trong năm đầu tiên được thu thập từ hồ sơ bệnh án và phỏng vấn trực tiếp người bệnh. Các test phi tham số phù hợp được áp dụng để tìm hiểu các yếu tố kinh tế, xã hội và bệnh tật liên quan đến chi phí điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng chi phí điều trị là 38.554.301 đồng (SD 30.110.000), trong đó chi phí trực tiếp y học và không y học lần lượt là 25.997.621 đồng (SD 26.650.000), và 7.778.928 đồng (SD 7.140.000), chi phí gián tiếp là 4.777.752 đồng (SD 3.480.791). Chi tiêu hộ gia đình (HGĐ) để điều trị bệnh chiếm tỷ lệ 67,3%, 29,2% và 37,1% trong tổng thu nhập trung bình hàng năm của HGĐ nghèo, cận nghèo và trung bình trở lên. Chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kinh tế HGĐ (p< 0,05). Vậy chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ trong năm đầu tiên sau chẩn đoán là gánh nặng kinh tế đối với HGĐ, đặc biệt các hộ nghèo.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *