Chất lượng giấc ngủ của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế năm 2015

Chất lượng giấc ngủ của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế năm 2015
Sleep quality and its related factors among students at Hue University of Medicine and Pharmacy in 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Linh, Đặng Hồng Nhung, Phạm Bá Bảo Ngân, Võ Văn Thắng, Nguyễn Minh Tú
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giấc ngủ và tìm hiểu các yếu tố liên quan với rối loạn giấc ngủ theo thang điểm Pittsburgh ở sinh viên hệ chính quy thuộc Trường Đại học Y Dược Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 577 sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế. Dữ liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn dựa vào bộ câu hỏi và số liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS 20.0. Chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI) đã được sử dụng để kiểm tra chất lượng giấc ngủ (PSQI>5: chất lượng giấc ngủ kém). Ngoài ra còn có thang đánh giá trầm cảm – lo âu – stress (DASS21), các chỉ số sức khỏe (hút thuốc, lối sống ít vận động, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe thể chất) đã được thực hiện để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ. Kết quả cho thấy giờ ngủ trung bình của sinh viên là 6,1 giờ (SD = 1,05). Tỷ lệ sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém là 49,4% (n = 577). Có mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ với một số yếu tố: căng thẳng, trầm cảm, lo âu, không gian ngủ, tiếng ồn, thói quen ngủ trưa, căng thẳng học tập và sự kiện cuộc sống. Vì vậy chất lượng giấc ngủ của sinh viên Y Dược Huế là một vấn đề cần quan tâm.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *