Thực trạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan tại một số trường trung học phổ thông

Thực trạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan tại một số trường trung học phổ thông thành phố Huế năm 2017
Prevalence of bullying, violence and related factors among high school student in Hue city in 2017
Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Trần Thị Kim Hậu, Trần Thị Hoài Thương, Phan Thị Thúy, Hồ Thị Vân, Trần Bình Thắng
Tóm tắt:
Bạo lực học đường (BLHĐ) ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và tinh thần của học sinh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 482 học sinh Trung học phổ thông thành phố Huế nhằm xác định tỷ lệ các hành vi bạo lực học đường và xác định các yếu tố liên quan đến BLHĐ. Sử dụng mô hình hồi logistic đa biến để xác định một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong vòng 6 tháng trước thời điểm nghiên cứu có 32% học sinh có hành vi bạo lực học đường. Sử dụng mô hình hồi quy logistic đa biến cho thấy: giới tính, thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến bạo lực, tính cách; kết quả học tập không có sự quan tâm của giáo viên là các yếu tố thúc đẩy làm tăng nguy cơ bạo lực học đường. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh có hành vi bạo lực và bị tổn thương khá phổ biến ở học sinh trung học phổ thông. Các chương trình can thiệp học đường cần cân nhắc các yếu tố về sự quan tâm của giáo viên và tư vấn các em về chiến lược đối phó với bạo lực học đường, cũng như các vấn đề tâm lý khi là nạn nhân của bạo lực học đường

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *