KHÁNG THỂ CHẨN ĐOÁN VÀ LIỆU PHÁP

KHÁNG THỂ CHẨN ĐOÁN VÀ LIỆU PHÁP. Việc sử dụng kháng thể đơn dòng trong điều trị bệnh từ lâu đã được quan tâm bởi các nước có nền Y tế phát triển, và sự bùng nổ gần đây của những thử nghiệm lâm sàng thành công đã dẫn đến việc cấp giấy phép các phương pháp trị liệu mới dựa trên các tác nhân kháng thể đã chứng minh rõ ràng sức mạnh của kỹ thuật kháng thể tái tổ hợp, và đã làm mới ứng dụng lâm sàng của chúng. 

Kháng thể chẩn đoán và trị liệu được một nhóm các chuyên gia hàng đầu biên soạn, cung cấp đánh giá toàn diện các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của việc áp dụng các kháng thể trong phòng thí nghiệm và phòng khám.

Đối với sự hiểu biết chung, cuốn sách giới thiệu triệt để khoa học cơ bản của phân tử kháng thể, bao gồm cả cấu trúc và sự nhân bản của nó. Một số mới các ứng dụng cơ thể của các kháng thể điều trị được trình bày để minh họa giá trị đặc biệt của chúng trong các bối cảnh lâm sàng đa dạng.

Đối với những người mới bước vào lĩnh vực này, có những phương pháp dễ dàng để sản xuất và tinh chế kháng thể và sửa đổi chúng cho các ứng dụng lâm sàng, bao gồm việc làm thế nào để đo lường ái lực và hoạt động miễn dịch của chúng, và cách để sử dụng trong các quy trình nhuộm và trong một loạt các xét nghiệm in vitro .

Một tham khảo kịp thời và toàn diện, Kháng thể chẩn đoán và liệu pháp cung cấp cho các nhà nghiên cứu lâm sàng một giới thiệu ngắn gọn về lĩnh vực này, cũng như tóm tắt rất hữu ích các giao thức thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tác nhân chẩn đoán và điều trị mới mạnh mẽ này.

KHÁNG THỂ CHUẨN ĐOÁN VÀ LIỆU PHÁP

TÓM TẮT

Diagnostic and Therapeutic Antibodies 

(Methods in Molecular Medicine)

Andrew J.T. George, Catherine E. Urch

Paperback: 492 pages

Publisher: Humana Press; 

Softcover 1st ed (November 9, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1617371955

ISBN-13: 978-1617371950

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/