SARIKA AROKA, SỰ CHUYỂN HÓA CỦA SẮT

SARIKA AROKA, SỰ CHUYỂN HÓA CỦA SẮT .Sắt có nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm cả sự chuyển hóa của oxy trong một loạt các quá trình hóa sinh. Sắt, tồn tại dưới dạng heme hoặc dưới dạng “nonheme”, đóng một vai trò quan trọng trong các phản ứng chủ chốt của quá trình tổng hợp DNA và sản xuất năng lượng.

Năm Xuất bản:

      2012

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tuy nhiên, tính hòa tan thấp của sắt trong chất dịch cơ thể và khả năng hình thành các gốc hiđrôxyl độc hại trong sự hiện diện của oxy làm cho sự hấp thu sắt, sử dụng và lưu trữ gặp một thách thức nghiêm trọng.

Việc phát hiện các chất vận chuyển kim loại mới, các thụ thể và peptide và cũng như phát hiện tương tác chéo giữa các protein được biết đến hiện nay dẫn đến một bước đột phá trong sự hiểu biết về hệ thống trao đổi sắt. 

Mục tiêu của cuốn sách này là xem xét và tóm tắt những phát triển gần đây trong sự hiểu biết của chúng ta về vận chuyển sắt và lưu trữ trong hệ thống sống.

SARIKA AROKA, SỰ CHUYỂN HÓA CỦA SẮT

TÓM TẮT

Iron Metabolism

Edited by Sarika Arora

ISBN 978-953-51-0605-0

Hard cover, 186 pages

Publisher: InTech

Published: June 29, 2012

DOI: 10.5772/1633

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/