KHỚP HỌC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

KHỚP HỌC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG.Khớp học trong thực hành lâm sàng cung cấp các chương được tổ chức và xây dựng xung quanh các hội chứng giải phẫu và khu vực, do đó tăng cường các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Cùng với những độc giả cao cấp, cuốn sách đưa ra những câu hỏi đòi hỏi nhiều tư duy hơn và đầy thử thách, khuyến khích họ sử dụng các kỹ năng chẩn đoán của mình để xác định hội chứng chính và các bệnh cơ bản chịu trách nhiệm cho các rối loạn trong câu hỏi.

Văn bản được hỗ trợ bởi hàng trăm minh họa đầy màu sắc, với hình ảnh chi tiết của việc khám bệnh nhân, bổ sung bằng các hình ảnh X quang và minh họa màu. Các văn bản sử dụng các bản tóm tắt bằng cách sử dụng các hộp màu để xác định các điểm quan trọng trong chẩn đoán và quản lý.

Được viết bởi hai trong số các bác sĩ lâm sàng được kính trọng nhất trong chuyên khoa này, cuốn sách này sẽ là tham khảo tuyệt vời dành cho các bác sĩ khoa Khớp trong thực hành và đào tạo.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

KHỚP HỌC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TÓM TẮT

Rheumatology in Practice

J.A. Pereira da Silva, Anthony D. Woolf

Hardcover: 530 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (February 19, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1848825803

ISBN-13: 978-1848825802

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/