Kiến thức về tiêu chảy cấp của các bà mẹ có con tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017

Kiến thức về tiêu chảy cấp của các bà mẹ có con tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017
Knowledge about acute diarrhea of mothers who have children with acute diarrhea hospitalised at the National hospital of Pediatrics in 2017
Tác giả: Lưu Thị Mỹ Thục, Trương Thị Phượng, Phạm Thu Hiền
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp của 300 bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh Viện Nhi Trung ương từ tháng 6 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy tỷ lệ bà mẹ biết về bệnh tiêu chảy cấp là 59,0%; 60,0-87,7% có thể nhận biết các dấu hiệu mất nước thông thường, nhưng chỉ có 15,7% có kiến thức tốt về bệnh; 74% có hiểu biết đúng về hậu quả của bệnh; 93% bà mẹ biết về Oresol (ORS) trong đó, trong đó 90% biết cho trẻ uống ORS đúng cách, và 74,7% có thể pha ORS đúng như hướng; tỷ lệ bà mẹ rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với phân của trẻ là 75%, nhưng chỉ có 26,7% cho trẻ uống vắc xin phòng vi rút Rota. Tình trạng thiếu kiến thức về tiêu chảy cấp trong nghiên cứu này có liên quan đến độ tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp của mẹ. Do đó, công tác truyền thông nâng cao kiến thức cho bà mẹ về tiêu chảy cấp cần chú ý đến những đặc điểm này để có những chiến lược truyền thông phù hợp.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/